Hvornår du skal undgå vaccination

Pregnant woman
© iStock

En vaccine kan være kontraindiceret for visse personer, hvilket betyder, at de ikke bør få den. Mulige kontraindikationer bør altid drøftes med sundhedsudbyderen, inden man får en vaccination.

En vaccine er kontraindiceret hos personer, som er allergiske over for nogen af vaccinens aktive stoffer eller øvrige indholdsstoffer, som er anført i produktinformationen.

Tidligere "anafylaktiske" eller andre alvorlige allergiske reaktioner efter vaccination er en kontraindikation for flere doser af den pågældende vaccine. Anafylaksi er en sjælden, hurtig, ekstrem allergisk reaktion, som kan medføre chok, hævelse og vejrtrækningsbesvær. Det opstår normalt inden for få minutter efter eksponering for årsagen til allergien. Personer, som oplever en anafylaktisk eller anden alvorlig allergisk reaktion på en bestemt vaccine, bør ikke få denne vaccine igen, medmindre den definitivt kan udelukkes som årsag til reaktionen.

Visse immunsystemsygdomme (f.eks. medfødte immundefekter) eller medicinske behandlinger (f.eks. kemoterapi, knoglemarvstransplantation eller anden organtransplantation eller høje doser af steroider) er kontraindikationer for nogle vacciner, såsom mæslinger, fåresyge, røde hunde, skoldkopper og oral tyfus.

I nogle tilfælde anbefales det, at den fuldstændige nødvendige immunisering opnås, inden en behandling påbegyndes, da patienten i løbet af behandlingen kan være mere udsat for infektion. Det er også en fordel for immunsvækkede patienter, at personerne omkring dem (såsom familiemedlemmer og omsorgspersoner) er fuldt vaccinerede, da dette beskytter dem indirekte.

Nogle vacciner, f.eks. dem mod mæslinger, fåresyge og røde hunde, er kontraindiceret under graviditet. Der bør gøres alt for at sikre, at kvinder modtager alle rutinemæssigt anbefalede vacciner, inden de når den fødedygtige alder. Kvinder i den fødedygtige alder bør tale med lægen om, hvilke vacciner der anbefales før, under og efter en graviditet.

Der kan være andre kontraindikationer for bestemte vacciner, som skal drøftes med lægen.

Page last updated 13 mar 2020