Den europeiska portalen för vaccinationsinformation (EVIP) är en EU-webbplats som innehåller korrekta, objektiva och aktuella fakta om vacciner och vaccination i allmänhet. Läs mer

Hepatit A

Nyckelfakta om hepatit A: symtom, komplikationer, riskfaktorer, spridningsvägar, förebyggande och behandling.

Hepatit B

Nyckelfakta om hepatit B: symtom, komplikationer, riskfaktorer, spridningsvägar, förebyggande och behandling.

Denna video finns på 24 EU-språk. Aktivera undertextning på ditt språk.