Informačné listy o ochoreniach

disease illustration

V súčasnosti je možné očkovaním predchádzať viacerým ochoreniam. Vďaka očkovaniu môžu byť ľudia chránení pred ochoreniami, ktoré by mohli mať vážne dôsledky pre zdravie. Očkovaním sa takisto znižuje riziko šírenia ochorenia medzi rodinnými príslušníkmi, spolužiakmi alebo kolegami, priateľmi a susedmi, ako aj medzi inými ľuďmi v spoločnosti. Neustále prebieha výskum na vyvinutie očkovacích látok proti ďalším ochoreniam.

Ak sa chcete dozvedieť viac o ochoreniach, ktorým je možné predchádzať očkovaním, prečítajte si informačné listy uvedené nižšie. Každý informačný list obsahuje kľúčové údaje o ochorení spolu s prehľadom príznakov, komplikácií, spôsobu šírenia ochorenia, ohrozených skupín, spôsobu prevencie a liečby.

V súčasnosti sú k dispozícii informačné listy o niektorých ochoreniach, ktorým možno predchádzať očkovaním, ako aj o ochorení COVID-19Ďalšie informačné listy pribudnú neskôr.

Opičie kiahne

Hlavné informácie o opičích kiahňach, príznakoch, komplikáciách, rizikových faktoroch, spôsobe šírenia, prevencii a liečbe.

Osýpky

Hlavné informácie o osýpkach, príznakoch, komplikáciách, rizikových faktoroch, spôsobe šírenia, prevencii a liečbe.

Ružienka

Hlavné informácie o rubeole, príznakoch, komplikáciách, rizikových faktoroch, spôsobe šírenia, prevencii a liečbe.

Záškrt

Hlavné informácie o záškrtu, príznakoch, komplikáciách, rizikových faktoroch, spôsobe šírenia, prevencii a liečbe.

Poznámka: Údaje v týchto informačných listoch majú iba informatívny charakter a nemajú sa použiť namiesto odborného osobného poradenstva a posudku zdravotníckeho pracovníka.

Page last updated 13 mar 2020