Vaccinatie

Vaccinatie beschermt mensen tegen ernstige en levensbedreigende infectieziekten, zoals griep, difterie, tetanus, kinkhoest, mazelen, bof, rodehond, meningokokkenziekte, invasieve pneumokokkenziekte en polio.

Jaarlijks voorkomt vaccinatie dat 2,7 miljoen mensen wereldwijd mazelen krijgen, een miljoen mensen kinkhoest en twee miljoen baby's tetanus (1).

Vroeger overleden veel mensen aan ziekten die tegenwoordig door vaccinatie kunnen worden voorkomen. Men leed ook vaker aan ziektegerelateerde complicaties, zoals blindheid ten gevolge van mazelen. Er werden meer dove baby's en baby's met staar of verstandelijke beperkingen geboren, omdat hun moeders tijdens de zwangerschap rodehond kregen. Polio was vroeger een belangrijke oorzaak van sterfte, verlamming en levenslange handicaps in Europa en andere regio's, zoals veel mensen die voor de jaren '60 zijn geboren zich kunnen herinneren.

Hoe besmettelijk zijn verschillende ziekten?

how contagious measles is
Mazelen

Mazelen

12-18 personen

De middelste stip staat voor één persoon die aan een ziekte lijdt. De verbonden punten geven het maximum en minimum aantal personen weer die tot dusverre niet geïnfecteerd of gevaccineerd zijn en die door een persoon met deze ziekte geïnfecteerd zouden kunnen worden. Dit laat zowel de meest conservatieve schatting (binnenste ring, donkerdere stippen) als de maximale schatting (buitenste ring, lichtere stippen) zien.

how contagious mumps is
Bof

Bof

4-7 personen

De middelste stip staat voor één persoon die aan een ziekte lijdt. De verbonden punten geven het maximum en minimum aantal personen weer die tot dusverre niet geïnfecteerd of gevaccineerd zijn en die door een persoon met deze ziekte geïnfecteerd zouden kunnen worden. Dit laat zowel de meest conservatieve schatting (binnenste ring, donkerdere stippen) als de maximale schatting (buitenste ring, lichtere stippen) zien.

how contagious pertussis is
Kinkhoest

Kinkhoest

12-17 personen

De middelste stip staat voor één persoon die aan een ziekte lijdt. De verbonden punten geven het maximum en minimum aantal personen weer die tot dusverre niet geïnfecteerd of gevaccineerd zijn en die door een persoon met deze ziekte geïnfecteerd zouden kunnen worden. Dit laat zowel de meest conservatieve schatting (binnenste ring, donkerdere stippen) als de maximale schatting (buitenste ring, lichtere stippen) zien.

how contagious rubella is
Difterie/Rodehond

Difterie/Rodehond

6-7 personen

De middelste stip staat voor één persoon die aan een ziekte lijdt. De verbonden punten geven het maximum en minimum aantal personen weer die tot dusverre niet geïnfecteerd of gevaccineerd zijn en die door een persoon met deze ziekte geïnfecteerd zouden kunnen worden. Dit laat zowel de meest conservatieve schatting (binnenste ring, donkerdere stippen) als de maximale schatting (buitenste ring, lichtere stippen) zien.

how contagious influenza is
Griep

Griep

1-4 personen

De middelste stip staat voor één persoon die aan een ziekte lijdt. De verbonden punten geven het maximum en minimum aantal personen weer die tot dusverre niet geïnfecteerd of gevaccineerd zijn en die door een persoon met deze ziekte geïnfecteerd zouden kunnen worden. Dit laat zowel de meest conservatieve schatting (binnenste ring, donkerdere stippen) als de maximale schatting (buitenste ring, lichtere stippen) zien.

Bron: Plotkin S., Orenstein W. en Offit P., Vaccines.

Vijfde editie, 2008, Elsevier Inc.

Vaccinatie draagt bij aan het voorkomen van de verspreiding van ziekten in gemeenschappen. Wanneer een groot deel van een bevolking wordt gevaccineerd, kunnen infectieziekten zich niet gemakkelijk verspreiden. Dit staat bekend als 'collectieve immuniteit’ (ook wel 'groepsimmuniteit' genoemd). Vaccinatie kan ziekten uitbannen of het aantal nieuwe gevallen aanzienlijk verminderen.

Dankzij vaccinatie:

  • zijn pokken nu wereldwijd uitgeroeid;
  • is de overdracht van polio in een groot deel van de wereld verleden tijd, ook in Europa.

Daarnaast voorkomt vaccinatie de ontwikkeling van bepaalde vormen van premaligne gezwellen en vormen van kanker, bijvoorbeeld:

  • het vaccineren tegen het humaan papillomavirus (HPV) kan bijdragen aan het voorkomen van baarmoederhalskanker en andere vormen van kanker die worden veroorzaakt door HPV-infectie;
  • het vaccineren tegen hepatitis B kan helpen bij het voorkomen van leverkanker die wordt veroorzaakt door een langdurige hepatitis B-infectie.

Vaccinatieprogramma's hebben bredere maatschappelijke voordelen. Ze helpen de sociale, psychologische en financiële lasten van ziekten voor mensen en overheden te verlagen, waardoor de druk op de gezondheidszorg en sociale zorgstelsels afneemt en mensen productieve activiteiten zoals naar school gaan en werken kunnen uitvoeren.

Vaccinatie is de beste manier om immuniteit te verkrijgen tegen ziekten die met een vaccin kunnen worden voorkomen, in tegenstelling tot de immuniteit die wordt verkregen door het krijgen van de ziekte. Vaccinatie voorkomt dat mensen symptomen van de ziekte krijgen, die ernstig kunnen zijn.

--------------------------------------------------------------------

Meer lezen:

(1) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/MEMO_18_3458

Wanneer vaccineren?

Zoek naar nationale vaccinatieschema’s voor EU/EER-landen die vaccinaties aanbieden voor specifieke leeftijden en populaties.

Page last updated 13 mrt 2020