Patikimi šaltiniai

Ieškant su sveikata susijusios informacijos, gali būti sunku įvertinti rastos informacijos kokybę ir tikslumą. Turint omeny, kiek informacijos apie skiepus pateikiama internete ir socialiniuose tinkluose, žmonės gali kartais pasimesti.

Žmonėms gali kilti klausimai, kur rasti tikslią informaciją, kas yra jų rastos informacijos autorius, taip pat ar informacija yra pagrįsta moksliniais įrodymais.

Šiame skirsnyje pateikiamos nuorodos į kitų nacionalinių ir tarptautinių sveikatos organizacijų interneto svetaines, siekiant palengvinti prieigą prie patikimų informacijos šaltinių, kaip antai:

Vakcinų saugumo tinklas (The Vaccine Safety Net) 

Vakcinų saugumo tinklas (VSN) yra Pasaulio sveikatos organizacijos sukurtas pasaulinis interneto svetainių tinklas, kuriame teikiama patikima informacija apie vakcinų saugumą. Daugiau informacijos apie tinklą: https://vaccinesafetynet.org. Informaciją ir nuorodas į VSN narių svetaines rasite čia: https://www.vaccinesafetynet.org/vsn/network.

Šis vaizdo įrašas paruoštas 24 ES kalbomis. Įsijunkite subtitrus savo kalba.

Europos Komisija ir ES agentūros

Oficialios ES ir EEE šalių interneto svetainės

Toliau pateikiamos nuorodos į oficialias svetaines, kuriose pateikiama Europos Sąjungos (ES) ir Europos ekonominės erdvės (EEE) šalių visuomenės sveikatos organizacijų informacija apie skiepus.

 

Austrija

Belgija

Kroatija

Čekija

Danija

Estija

Suomija

Prancūzija

Vokietija

Graikija

Vengrija

Islandija

Airija

Italija

Lietuva

Liuksemburgas

Malta

Nyderlandai

Norvegija

Lenkija

Portugalija

Slovakija

Slovėnija

Ispanija

Švedija

Page last updated 30 Lap 2020