Hepatitida B

Co je hepatitida B? 

Hepatitida B je infekce jater způsobená virem hepatitidy B, která se šíří kontaktem s infikovanými tělními tekutinami.

K většině infekcí dojde v důsledku kontaktu s infikovanou krví, ale infekční může být i sperma, sliny a vaginální tekutiny.

Po akutní neboli krátkodobé infekci hepatitidy B se u některých osob objeví chronická neboli dlouhodobá infekce.

Nauseous man

Jaké jsou známky a příznaky hepatitidy B? 

Mnoho osob s krátkodobou infekcí nevykazuje žádné známky ani příznaky, ale u osob, u kterých se vyskytnou, se jedná o:

 • žloutenka (zežloutnutí kůže nebo očního bělma),
 • tmavá moč,
 • únava,
 • ztráta chuti k jídlu,
 • břišní diskomfort,
 • pocit na zvracení,
 • zvracení,
 • horečka.

Jaké komplikace jsou s hepatitidou B spojeny? 

U některých lidí se může rozvinout chronická neboli dlouhodobá infekce. Čím mladší je člověk v okamžiku nakažení, tím je pravděpodobnější, že se u něho chronická hepatitida B rozvine. Chronická infekce se může rozvinout například až u 90 % kojenců nakažených virem hepatitidy B, přičemž u nakažených dospělých je to méně než 5 %.

Osoby s chronickou infekcí jsou vystaveny vyššímu riziku výskytu většího počtu komplikací, včetně cirhózy (zjizvení jater) a nádorového onemocnění jater (hepatocelulárního karcinomu).

couple illustration

Jaké komplikace jsou s hepatitidou B spojeny? 

U některých lidí se může rozvinout chronická neboli dlouhodobá infekce. Čím mladší je člověk v okamžiku nakažení, tím je pravděpodobnější, že se u něho chronická hepatitida B rozvine. Chronická infekce se může rozvinout například až u 90 % kojenců nakažených virem hepatitidy B, přičemž u nakažených dospělých je to méně než 5 %.

Osoby s chronickou infekcí jsou vystaveny vyššímu riziku výskytu většího počtu komplikací, včetně cirhózy (zjizvení jater) a nádorového onemocnění jater (hepatocelulárního karcinomu).

]]> Jak se hepatitida B šíří? 

Hepatitida B se šíří kontaktem s kontaminovanými tělními tekutinami, například krví, nebo během pohlavního styku. V EU/EHP je sexuální přenos nejčastějším způsobem přenosu viru.

Méně často dochází k přenosu z důvodu nedostatečné sterilizace zdravotnického vybavení ve zdravotnických zařízeních nebo z důvodu opakovaného použití injekčních stříkaček a jehel. Přenos prostřednictvím transfuzí krve nebo krevních produktů je v současné době v Evropě díky účinným programům zaměřeným na bezpečnost krve vzácný.

Virus se může přenášet také během porodu. Díky programům testování během těhotenství (prenatálnímu screeningu) a očkování při narození, pokud jsou testy matky na virus pozitivní, jsou takovéto případy v Evropě vzácné. Z celosvětového pohledu však přenos z nakažené matky na dítě během těhotenství nebo porodu (vertikální přenos) zůstává jednou z nejběžnějších cest přenosu.

Virus se někdy může přenášet také společným používáním předmětů, které byly kontaminovány infikovanými tělními tekutinami. Zdrojem expozice infikované krvi mohou být i předměty, které narušují pokožku nebo sliznice, například holicí strojky či zubní kartáčky. 

Kdo je hepatitidou B ohrožen?

I když hepatitidou B se může nakazit kdokoli, vyšší riziko je u těchto skupin:

 • osoby, které mají sexuální kontakty s osobami s hepatitidou B,
 • osoby, které užívají drogy injekčně nebo sdílejí jehly, injekční stříkačky či jiné předměty používané při užívání drog,
 • kojenci narození matkám s hepatitidou B,
 • osoby, které žijí s osobou trpící hepatitidou B,
 • určité skupiny pacientů, například diabetici nebo osoby vyžadující dialýzu, 
 • zdravotničtí pracovníci, kteří přicházejí do styku s krví.

 

process of vaccination illustration

Jak lze hepatitidě B předcházet? 

Nejúčinnější formou prevence infekce je očkování proti hepatitidě B. Bezpečné a účinné očkovací látky nabízejí vysokou úroveň ochrany a většina zemí v Evropě zavedla univerzální programy očkování dětí proti hepatitidě B.

Tomuto onemocnění lze také předcházet:

 • dodržováním bezpečných postupů při podávání injekcí,
 • bezpečnými sexuálními praktikami,
 • komplexními strategiemi zaměřenými na bezpečnosti krve,
 • důkladnou kontrolou infekcí ve zdravotnických zařízeních.

Jak se hepatitida B léčí? 

Většině pacientů není podávána zvláštní antivirová léčba zaměřená na akutní hepatitidu B a je jim poskytována podpůrná péče podle jejich příznaků.

Chronická hepatitida B může být léčena antivirotiky. Léčbou se infekce u nemocného neléčí, ale může se zpomalit nebo zastavit progrese cirhózy, snížit pravděpodobnost nádorového onemocnění jater a zlepšit dlouhodobé přežití. 

Poznámka: Účelem informací uvedených v tomto informačním listu je poskytnout obecné informace, které by ale neměly sloužit jako náhrada odborných znalostí a úsudku zdravotnického pracovníka.