Humant papillomavirus (HPV)

Faktaark

Hva er HPV?

Humant papillomavirus (HPV) er en virusinfeksjon som stort sett overføres seksuelt ved direkte kontakt med en person som er smittet. Det er den mest vanlige seksuelt overførbare sykdommen i verden.

Det finnes over 100 forskjellige typer humant papillomavirus. Rundt 40 av dem kan gi smitte i eller rundt kjønnsorganene. Minst 14 HPV-typer kan gi langvarige infeksjoner som øker risiko for utvikling av kreft som for eksempel livmorhalskreft hos kvinner, og er klassifisert som “høyrisiko”typer. Livmorhalskreft er den mest utbredte krefttypen etter brystkreft, for kvinner i alderen 15–44 år i Europa (1). HPV-typene som er “høyrisiko”, kan også forårsake analkreft, kreft i kjønnsorganene og visse kreftformer i hodet og halsen hos både menn og kvinner. HPV-typer som er “lavrisiko” kan forårsake kjønns- og analvorter.

Dan il-filmat huwa disponibbli fl-24 lingwa tal-UE. Ixgħel is-sottotitoli bil-lingwa tiegħek.
symptoms smaller illustration

Hva er symptomene på HPV?

I de fleste tilfeller vil en HPV-infeksjon gå over av seg selv uten åpenbare symptomer eller problem. I noen tilfeller kan likevel en HPV-infeksjon vedvare og etter noen år forårsake enkelte av komplikasjonene angitt nedenfor.

Hvilke komplikasjoner kan HPV medføre?

Dersom infeksjon med HPV ikke går over, kan det forårsake:

  • Livmorhalskreft eller andre krefttyper (f.eks. vulva-, vaginal, anal- og peniskreft og noen kreftformer i hodet og halsen)
  • kjønns- og analvorter

 

couple illustration

Hvordan spres HPV?

HPV overføres ved direkte kontakt, hovedsakelig seksuelt, med en som har viruset.

Hvem risikerer å få HPV?

Alle som er seksuelt aktive risikerer å få HPV.

process of vaccination illustration

Hvordan kan HPV forebygges?

Vaksinasjon av jenter og gutter mot HPV kan forebygge HPV-infeksjoner og følgelig HPV-relaterte sykdommer hos begge kjønn, herunder livmorhalskreft og andre krefttyper forårsaket av HPV. Rutinemessig HPV-vaksinasjon gjøres vanligvis i alderen 9 til 14 år, i henhold til nasjonale vaksinasjonsprogram.

Bruk av kondom kan ikke fullt ut beskytte mot overføring av viruset. Dette er fordi HPV også av og til kan smitte huden rundt som ikke er beskyttet av kondomet.

Hvordan behandles HPV?

Det finnes ingen behandling for selve viruset, men de helseproblemene som forårsakes av HPV, kan behandles på ulike måter. Kjønnsvorter kan behandles ved hjelp av medisiner eller kirurgi. En bør rådføre seg med helsepersonell vedrørende spesifikke behandlingsalternativer.

Livmorhalskreft og forstadier til kreft i livmorhalsen kan identifiseres på et tidlig stadium ved rutinemessige celleprøver, og deretter behandles. Dette tilbys kvinner i henhold til nasjonale screeningprogram for livmorhalskreft. Andre HPV-relaterte kreftformer er også lettere å behandle dersom de diagnostiseres og behandles tidlig, men det er ingen spesifikke screeningprogram for disse.

--------------------------------------------------------------------

Referanse:

(1) GLOBOCAN - International Agency for Research on Cancer – IARC: https://gco.iarc.fr/today/home

Merk: Informasjonen som gis på dette faktaarket har det formål å gi generell informasjon og må ikke brukes som erstatning for helsepersonells individuelle ekspertise og dømmekraft.

Flere faktaark

Difteri

Nøkkelfakta om difteri, symptomer, komplikasjoner, risikofaktorer, spredning, forebygging og behandling.

Hepatitt A

Nøkkelfakta om hepatitt A, symptomer, komplikasjoner, risikofaktorer, spredning, forebygging og behandling.

Influensa

Nøkkelfakta om influensa, symptomer, komplikasjoner, risikofaktorer, spredning, forebygging og behandling.

Page last updated 13 mar 2020