Uzticami avoti

Aplūkojot ar veselību saistītu informāciju, var būt grūti novērtēt atrastās informācijas kvalitāti un precizitāti. Ar visu internetā pieejamo un sociālajos plašsaziņas līdzekļos izplatīto informāciju par vakcināciju cilvēkiem dažkārt var rasties nesapratne.

Cilvēki var rasties jautājums, kurai meklē precīzu informāciju, kas ir atrastās informācijas pamatā, kā arī, vai informācija ir zinātniski pamatota.

Šajā sadaļā ir saites uz citu veselības aizsardzības organizāciju tīmekļa vietnēm gan valsts, gan starptautiskā līmenī, lai atvieglotu piekļuvi uzticamiem informācijas avotiem, piemēram:

Vakcīnu drošuma tīkls (The Vaccine Safety Net)

Vakcīnu drošuma tīkls (VDT) ir globāls tīmekļa vietņu tīkls, ko izveidojusi Pasaules Veselības organizācija un kas sniedz ticamu informāciju par vakcīnu drošumu. Plašāku informāciju par tīklu skatiet šeit: https://vaccinesafetynet.org. Informācija un saites uz VDT dalībnieku tīmekļa vietnēm ir pieejamas šeit: https://www.vaccinesafetynet.org/vsn/network.

Šis videomateriāls ir pieejams 24 ES valodās. Uzlieciet subtitrus savā valodā.

Eiropas Komisija un ES aģentūras

ES un EEZ valstu oficiālās tīmekļa vietnes

Zemāk redzamas saites uz oficiālajām tīmekļa vietnēm ar informāciju par vakcināciju no Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstu sabiedrības veselības organizācijām.

 

Austrija

Beļģija

Horvātija

Čehijas Republika

Dānija

Igaunija

Somija

Francija

Vācija

Grieķija

Ungārija

Islande

Īrija

Itālija

Lietuva

Luksemburga

Malta

Nīderlande

Norvēģija

Polija

Portugāle

Slovākija

Slovēnija

Spānija

Šveice

Page last updated 30 Nov 2020