Európsky informačný portál o očkovaní (EVIP) je webová stránka EÚ, ktorá poskytuje presné, objektívne a aktuálne dôkazy o očkovacích látkach a očkovaní vo všeobecnosti. Ďalšie informácie

Detská obrna

Hlavné informácie o detskej obrne, príznakoch, komplikáciách, rizikových faktoroch, spôsobe šírenia, prevencii a liečbe.

Hepatitída A

Hlavné informácie o hepatitíde A, príznakoch, komplikáciách, rizikových faktoroch, spôsobe šírenia, prevencii a liečbe.

Hepatitída B

Základné informácie o príznakoch, komplikáciách, rizikových faktoroch, spôsobe prenosu, prevencii a liečbe hepatitídy B.

Toto video je k dispozícii v 24 jazykoch EÚ. Zapnite si titulky vo svojom jazyku. Type of content