Polio

Faktaark

What is polio? 

Poliomyelitis is a viral disease that affects the central nervous system. Historically, it has been a major cause of death, acute paralysis and lifelong disabilities. 

In 1988, a resolution was passed by the World Health Assembly to eradicate polio. Large-scale vaccination programmes have succeeded in eliminating wild polio from most areas of the world, and efforts are ongoing to stop the polio transmission that still occurs in a few remaining countries.   

Vaccination is crucial in the fight against polio, and the aim is to achieve a polio-free world.

At a glance: Polio in Europe 

 • Viral infection that mainly affects the nervous system
 • Polio spreads easily though the air and through contact with contaminated surfaces
 • Before the introduction of mass vaccination, polio was a leading cause of paralysis and death in children
 • Europe was declared polio free in 2002 thanks to the success of vaccination programmes
 • Vaccination can prevent polio and the complications it can cause 

Find out more about polio vaccines in your country.

Image of woman with fever

Hva er symptomene på polio?

En infeksjon med poliovirus kan være uten symptomer, men kan også medføre lammelser og død.

 • Rundt 70 prosent av alle som blir smittet med poliovirus, utvikler ingen symptomer.
 • Ca. 25 prosent får bare lette symptomer (f.eks. feber, hodepine, oppkast og diaré).
 • Lammelser forekommer hos under 1 prosent av alle som smittes, og i disse tilfellene kan infeksjonen medføre varige funksjonshemninger og død. Det begynner med symptomer på hjernehinnebetennelse, som etterfølges av alvorlige muskelsmerter og tap av følelse og bevegelighet i ulike deler av kroppen. Etter en eller to dager inntrer muskelsvakhet og lammelse. Lammelsen kan ramme alle lemmer, men det er oftest beina som blir lammet.
Image of man in wheelchair

Hvilke komplikasjoner kan polio medføre?

For dem som får lammelser, vil 5–15 prosent dø som følge av lammelse i pustemuskulaturen, og hos to av tre vil muskelsvakheten være varig. I noen sjeldne tilfeller kan polioviruset gi hjernebetennelse.

Hvordan spres polio?

Polio er veldig smittsomt og overføres lett fra en person til en annen. Viruset utskilles i avføring og kan smitte gjennom hender, kjøkkenredskaper, mat og vann og som dråpesmitte dersom en person som er smittet, hoster.

Hvem risikerer å få polio?

Alle uvaksinerte personer kan bli smittet med poliovirus. Barn under seks måneder har muligens en viss immunitet fra moren. Barn under fem år har størst risiko for å bli smittet.

Følgende faktorer bidrar til spredningen av polio:

 • Høy befolkningstetthet
 • Svakt utbygde helsetjenester
 • Dårlige sanitærforhold
 • Høy forekomst av sykdommer som gir diaré
 • Lav vaksinasjonsdekning for polio.
Baby being vaccinated

Hvordan kan polio forebygges?

Det er ikke mulig å bli frisk fra polio. Vaksinering er den eneste måten å forhindre smitte. For å bli immun må man enten ha fått vaksine eller ha vært smittet.

Det finnes to typer vaksiner: inaktivert poliovaksine (IPV) og levende, peroral vaksine bestående av svekkede levende virus (OPV). Begge er svært effektive mot smitte.

Selv om OPV-vaksinen ikke brukes i EU, blir den fortsatt brukt for å bekjempe utbrudd i en del land med vilt poliovirus. OPV er trygg og effektiv og stopper spredningen av polio.

I sjeldne tilfeller kan det likevel forekomme utbrudd i områder med lav vaksinedekning, der poliovirus som stammer fra levende poliovirusvaksine kan sirkulere i lengre tid og mutere til en form som gir lammelser. Dette betyr likevel ikke at vilt poliovirus har oppstått igjen. Men det er grunnen til at man nå vil slutte å bruke denne typen vaksiner så snart smitten i verden med vilt poliovirus er slått ned.

I EUs medlemsstater inngår IPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammene. Den kan gis alene eller i kombinasjon med andre vaksiner (f.eks. mot difteri, stivkrampe, kikhoste, hepatitt B og Hib).

Poliosmitte kan også forebygges:

 • ved å sikre rent vann
 • ved å bedre hygienen
 • ved bedre sanitærforhold.

Hvordan behandles polio?

Det finnes ingen spesifikk behandling for akutt poliomyelitt. Man kan bare behandle symptomene. Varige lammelser som følge av poliomyelitt er irreversible, og behandlingen tar bare sikte på å forbedre mobiliteten.

Page last updated 3 okt 2022