Dětská obrna

Informativní přehled

What is polio? 

Poliomyelitis is a viral disease that affects the central nervous system. Historically, it has been a major cause of death, acute paralysis and lifelong disabilities. 

In 1988, a resolution was passed by the World Health Assembly to eradicate polio. Large-scale vaccination programmes have succeeded in eliminating wild polio from most areas of the world, and efforts are ongoing to stop the polio transmission that still occurs in a few remaining countries.   

Vaccination is crucial in the fight against polio, and the aim is to achieve a polio-free world.

At a glance: Polio in Europe 

 • Viral infection that mainly affects the nervous system
 • Polio spreads easily though the air and through contact with contaminated surfaces
 • Before the introduction of mass vaccination, polio was a leading cause of paralysis and death in children
 • Europe was declared polio free in 2002 thanks to the success of vaccination programmes
 • Vaccination can prevent polio and the complications it can cause 

Find out more about polio vaccines in your country.

Image of woman with fever

Jaké jsou příznaky dětské obrny?

Projevy poliovirové infekce se mohou výrazně lišit – od bezpříznakového průběhu až po paralýzu a smrt.

 • Přibližně 70 % osob infikovaných dětskou obrnou nevykazuje žádné příznaky.
 • Přibližně u 25 % se vyskytují pouze mírné příznaky (např. horečka, bolest hlavy, zvracení a průjem).
 • K ochrnutí dochází u méně než 1 % všech infikovaných a může vést k trvalé invaliditě a úmrtí. Začíná příznaky meningitidy, po nichž následuje silná bolest svalů a ztráta citlivosti a hybnosti v různých částech těla. Po jednom až dvou dnech se objevuje slabost a dochází k paralýze. Paralyzována může být jakákoli kombinace končetin, i když postiženy jsou především dolní končetiny.
Image of man in wheelchair

Jaké komplikace jsou spojené s dětskou obrnou?

U osob postižených paralýzou dochází v 5–15 % případů k úmrtí z důvodů imobilizace dýchacích svalů, dvě třetiny trpí trvalou slabostí. V ojedinělých případech může poliovirus způsobit zánět mozku.

Jak se dětská obrna šíří?

Dětská obrna je velmi nakažlivá, snadno se přenáší z jedné osoby na jinou. Virus se přenáší znečištěnýma rukama, nádobím, jídlem a vodou s výkaly nakažené osoby a kapénkami nebo aerosoly z hrdla nakažené osoby.

Kdo je ohrožen rizikem nákazy dětskou obrnou?

Poliovirem se mohou infikovat všechny osoby, které nejsou očkované. Děti mladší šesti měsíců mohou vykazovat určitou imunitní ochranu získanou od matky. Nejvyšší riziko nakažení je však u dětí mladších pěti let.

Mezi faktory přispívající k šíření dětské obrny patří:

 • vysoká hustota populace,
 • špatná infrastruktura ve zdravotnictví,
 • špatná sanitace,
 • vysoký výskyt onemocnění, která způsobují průjem,
 • nízká proočkovanost proti dětské obrně.

Jak lze dětské obrně předcházet?

Baby being vaccinated

Dětskou obrnu nelze vyléčit. Je možné jí pouze zabránit imunizací. Imunitu mohou lidé získat po očkování nebo poté, co byli infikováni virem.

K dispozici jsou dva typy vakcín: inaktivovaná vakcína proti dětské obrně (IPV) a živá atenuovaná ústy podávaná vakcína proti dětské obrně (OPV). Obě jsou proti polioviru vysoce účinné.

I když OPV vakcína se v EU nepoužívá, v některých zemích, ve kterých dochází k přenosu divokého polioviru, se ke zvládání nákazy stále ještě používá. Vakcína OPV je bezpečná a účinná a zastavuje šíření dětské obrny.

Ve vzácných případech a pouze v komunitách s nízkou imunitou však může živý oslabený virus z OPV vakcíny cirkulovat v komunitě po delší dobu a zmutovat do formy, která způsobuje paralýzu. To ale neznamená, že se znovu objevil divoký poliovirus. Z tohoto důvodu probíhá proces, aby se tento typ vakcíny na celém světě přestal co nejdříve používat, jakmile bude vymýcen přenos divokého polioviru.

Očkování proti dětské obrně pomocí vakcíny IPV je součástí rutinních programů imunizace dětí v členských státech EU. Vakcínu IPV lze podávat samostatně nebo v kombinaci s jinými vakcínami (např. proti záškrtu, tetanu, černému kašli, hepatitidě B a Haemophilus influenzae typu b).

Ke snížení přenosu dětské obrny může rovněž přispět:

 • zajištění čisté vody,
 • zlepšení hygienických postupů,
 • lepší sanitace.

Jak se dětská obrna léčí?

Pro akutní poliomyelitidu není k dispozici žádná specifická léčba a její případy jsou zvládány léčbou příznaků. Trvalou paralýzu jako následek dětské obrny nelze zvrátit, léčba může pouze zlepšit pohyblivost.

Page last updated 3 Říj 2022