Инфографика — COVID-19: Координация на равнище ЕС за безопасно и ефективно ваксиниране

Инфографика

Как протича бързата процедура за одобряване на ваксини срещу COVID-19?

Инфографика — COVID-19: Координация на равнище ЕС за безопасно и ефективно ваксиниране