Информационни листове за болести

disease illustration

Днес някои заболявания могат да бъдат предотвратени чрез ваксиниране. Благодарение на ваксинацията хората могат да бъдат защитени срещу заболявания, които биха могли да имат сериозни последствия за здравето. Освен това ваксинирането намалява риска от разпространение на заболяванията сред членовете на семейството, съучениците или колегите, приятелите и съседите, както и по-широко в общността. Понастоящем се извършват изследвания за разработване на ваксини срещу повече заболявания.

За повече информация за заболяванията, срещу които предпазват ваксините, разгледайте предоставените по-долу информационни листове. В тях са включени основни факти за заболяванията, преглед на симптомите, усложненията, начин на разпространение, рискови групи, начини на превенция и лечение.

Понастоящем са налични информационни справки за няколко предотвратими чрез ваксинация заболявания и за COVID-19. Списъкът предстои да бъде допълван.

There are currently no items to display

Бележка: Данните в тези листове са предназначени за обща информация и не трябва да се използват като заместител на личния експертен опит и преценката на медицинските специалисти.