Čierny kašeľ

Prehľad

Čo je čierny kašeľ?

Čierny kašeľ je vysoko infekčná bakteriálna choroba, ktorá postihuje pľúca a dýchacie cesty. Je známa aj ako divý kašeľ. Zapríčiňuje ho baktéria v ústach, nose a hrdle infikovanej osoby.

Symptoms of pertussis

Aké sú príznaky čierneho kašľa?

Príznaky sa zvyčajne objavujú 7 až 10 dní po infekcii, môžu sa však objaviť až 21 dní po nej:

  • Príznaky na začiatku pripomínajú bežnú nádchu (kýchanie, výtok z nosa, miernu horúčku a mierny kašeľ).
  • Do dvoch týždňov je kašeľ závažnejší a charakterizujú ho epizódy početných rýchlych zakašľaní, po ktorých nasleduje hlasný a hlboký namáhavý vdych, pri ktorom sa vydá zvuk podobný kikiríkaniu kohúta alebo vysoký piskľavý zvuk. Tieto epizódy zvyčajne končia vykašľaním hustého priehľadného hlienu, po ktorom často nasleduje vracanie. Najprv sa vyskytujú v noci a neskôr čoraz častejšie počas dňa a môžu sa opakovať jeden až dva mesiace.
  • V prípade malých detí sa typický hlboký namáhavý vdych nemusí vôbec objaviť a po záchvatoch kašľa môžu nasledovať krátke obdobia, kedy sa zastaví dýchanie. Po tejto fáze je kašeľ menej častý a závažný a dieťa sa postupne zotavuje (to môže trvať až tri mesiace).

Príznaky v prípade dospievajúcich, dospelých alebo detí s čiastočnou imunizáciou sú vo všeobecnosti miernejšie alebo iného charakteru. V týchto skupinách a u veľmi malých detí sa čierny kašeľ určuje ťažšie.

family illustration

Aké komplikácie spôsobuje čierny kašeľ?

Najzávažnejšie formy čierneho kašľa sa vyskytujú u detí. Mimoriadne závažný môže byť čierny kašeľ v prípade nezaočkovaných detí alebo detí, ktorých matka nebola zaočkovaná. Medzi komplikácie patria pneumónia, encefalopatia (ochorenie mozgu), záchvaty a dokonca aj smrť.

V prípade dospelých a starších detí patrí medzi komplikácie krátkodobá neschopnosť dýchať, zlomené rebrá, prolaps konečníka a hernia.

Ako sa čierny kašeľ šíri?

Čierny kašeľ sa prenáša kvapôčkovou infekciou, keď infikovaná osoba kašle. Čierny kašeľ môže šíriť aj osoba, ktorá má len miernu formu choroby, alebo nakazená osoba, ktorá je bez akýchkoľvek príznakov. Často sa stáva, že starší súrodenci a rodičia, ktorí môžu byť nosičmi baktérií, prinesú chorobu domov a nakazia dieťa v domácnosti.

Kto je vystavený riziku nakazenia čiernym kašľom?

Každý, kto nie je zaočkovaný očkovacou látkou proti čiernemu kašľu, alebo koho stav očkovania nie je aktuálny, je vystavený riziku nakazenia sa touto chorobou.

Baby being vaccinated

Ako sa dá predchádzať čiernemu kašľu?

Najdôležitejším spôsobom predchádzania čiernemu kašľu je úplná imunizácia. Očkovacia látka proti čiernemu kašľu sa zvyčajne podáva v rámci kombinovaného očkovania proti záškrtu a tetanu (často v kombinácii aj s očkovacou látkou proti poliomyelitíde, Haemophilus influenzae a hepatitíde B). Prvý cyklus 2 –  3 dávok sa zvyčajne podáva v období od dvoch do 12 mesiacov podľa národného očkovacieho kalendára. Tretia a štvrtá dáka sa odporúča vo veku od 11 do 24 mesiacov a ďalšia dávka v období medzi tretím a siedmym rokom života.

Niektoré krajiny EÚ/EHP odporúčajú v prípade dospievajúcich, dospelých a/alebo žien počas tehotenstva preočkovanie, ktorým aj deti po narodení získavajú dočasnú ochranu. V niektorých krajinách sa takisto odporúča preočkovanie nechránených žien krátko po pôrode, aby sa znížilo riziko prenosu tejto choroby na deti.

Ako sa čierny kašeľ lieči?

Na liečbu čierneho kašľa a predchádzanie ďalšiemu šíreniu tejto choroby sa môžu použiť antibiotiká. Aby však liečba bola čo najúčinnejšia, je nevyhnutné, aby sa začala v rannom štádiu choroby, počas prvého jedného až dvoch týždňov pred objavením epizód početných rýchlych zakašľaní.

Viac informácií nájdete na webovej stránke ECDC: https://www.ecdc.europa.eu/en/pertussis/facts (EN)

Poznámka: Údaje v tomto informačnom liste majú iba informatívny charakter a nemajú sa použiť namiesto odborného osobného poradenstva a posudku zdravotníckeho pracovníka.

Viac informačných listov

Kliešťová encefalitída (TBE)

Základné informácie o kliešťovej encefalitíde, príznakoch, komplikáciách, rizikových faktoroch, spôsobe šírenia, prevencii a liečbe.

Meningokokové ochorenie

Základné informácie o meningokokovom ochorení, príznakoch, komplikáciách, rizikových faktoroch, spôsobe šírenia, prevencii a liečbe.

Page last updated 13 mar 2020