Poliomüeliit

Teabeleht

What is polio? 

Poliomyelitis is a viral disease that affects the central nervous system. Historically, it has been a major cause of death, acute paralysis and lifelong disabilities. 

In 1988, a resolution was passed by the World Health Assembly to eradicate polio. Large-scale vaccination programmes have succeeded in eliminating wild polio from most areas of the world, and efforts are ongoing to stop the polio transmission that still occurs in a few remaining countries.   

Vaccination is crucial in the fight against polio, and the aim is to achieve a polio-free world.

At a glance: Polio in Europe 

 • Viral infection that mainly affects the nervous system
 • Polio spreads easily though the air and through contact with contaminated surfaces
 • Before the introduction of mass vaccination, polio was a leading cause of paralysis and death in children
 • Europe was declared polio free in 2002 thanks to the success of vaccination programmes
 • Vaccination can prevent polio and the complications it can cause 

Find out more about polio vaccines in your country.

Image of woman with fever

Mis on poliomüeliidi sümptomid?

Nakatumine polioviirusega võib tekitada mitmesuguseid seisundeid, asümptomaatilisest infektsioonist kuni halvatuse ja surmani.

 • Ligikaudu 70%-l polioviirusega nakatunutest ei teki sümptomeid.
 • Ligikaudu 25%-l tekivad ainult kerged sümptomid (nt palavik, peavalu, oksendamine ja kõhulahtisus).
 • Halvatus esineb kõigist infektsioonidest vähem kui 1% korral ning see võib põhjustada püsivat puuet ja surma. Haigus algab meningiidisümptomitega, millele järgneb tugev lihasevalu ning eri kehaosade tundlikkuse ja liigutamisvõime kadumine. Ühe kuni kahe päeva pärast tekib nõrkus ja halvatus. Halvatus võib esineda mis tahes jäsemes, enamasti jalgades.
Image of man in wheelchair

Mis on poliomüeliidi tüsistused?

Halvatud patsientidest sureb 5–15% hingamislihaste seiskumise tõttu ja kahel kolmandikul esineb püsiv nõrkus. Harvadel juhtudel võib polioviirus põhjustada ajupõletikku.

Kuidas polioviirus levib?

Polioviirus on väga nakkav ja levib kergesti ühelt inimeselt teisele. Viirus kandub edasi käte, sööginõude, toidu ja veega, mis on kokku puutunud nakatunu väljaheitega, samuti nakatunu kurgust pärit piiskadega.

Kes võib nakatuda polioviirusega?

Kõik vaktsineerimata inimesed võivad nakatuda polioviirusega. Alla kuue kuu vanustel imikutel võib olla teatud kaitse emalt saadud immuunsusega. Alla viieaastaste laste nakatumisrisk on siiski kõige suurem.

Polioviiruse levikule aitavad kaasa muu hulgas järgmised tegurid:

 • suur asustustihedus
 • halb tervishoiuteenuste taristu
 • halvad sanitaartingimused
 • kõhulahtisust põhjustavate haiguste suur esinemissagedus
 • väike vaktsineeritus poliomüeliidi vastu
Baby being vaccinated

Kuidas poliomüeliiti ennetada?

Poliomüeliidist ei saa terveneda. Seda haigust saab ennetada ainult immuniseerimisega. Immuunsus tekib vaktsineerimisega või viirusega nakatumisel.

Olemas on kaht tüüpi vaktsiini: inaktiveeritud polioviirusega vaktsiin (IPV) ja nõrgestatud elusviirusega suukaudne vaktsiin (OPV). Mõlemad on polioviiruse vastu väga efektiivsed.

Kuigi OPV-vaktsiini ei kasutata ELis, kasutatakse seda haiguspuhangute tõrjeks veel teatud riikides, kus esineb metsiku polioviiruse levikut. OPV-vaktsiin on ohutu ja efektiivne ning peatab polioviiruse leviku.

Samas võib harva ja ainult kogukondades, kus immuunsus on väike, püsida OPV-vaktsiini elusviirus pikemat aega ja muteeruda vormiks, mis põhjustab halvatust. See ei tähenda, et metsik polioviirus oleks tekkinud uuesti. Sel põhjusel püütakse seda tüüpi vaktsiini kasutamist kogu maailmas lõpetada nii kiiresti kui võimalik pärast seda, kui metsiku polioviiruse levik on likvideeritud.

Laste vaktsineerimine IPV-vaktsiiniga on osa rutiinsest laste immuniseerimiskavadest ELi liikmesriikides. IPV-vaktsiini tohib manustada eraldi või koos muude vaktsiinidega (nt difteeria, teetanuse, läkaköha, B-hepatiidi ja Haemophilus influenzae b-tüübi vastaste vaktsiinidega).

Polioviiruse levikut saab vähendada ka järgmisega:

 • tagades puhta vee kättesaadavuse
 • täiustades hügieeni
 • paremad sanitaartingimused

Kuidas poliomüeliiti ravitakse?

Ägeda poliomüeliidi spetsiifiline ravi puudub, leevendatakse selle sümptomeid. Püsiv poliomüeliidihalvatus on pöördumatu ja ravi võib üksnes parandada liikuvust.

Page last updated 3 Okt 2022