Chřipka

Informativní přehled

Co je chřipka?

Chřipka je nakažlivé onemocnění dýchacích cest způsobené infekcí virem chřipky. V Evropě se chřipka objevuje pravidelně v podobě každoročních epidemií v zimním období.

Odhaduje se, že v Evropské unii (EU) / Evropském hospodářském prostoru (EHP) se viry vyvolávajícími sezónní chřipku nakazí každý rok až 50 milionů osob.

Chřipkou se mohou nakazit i zvířata (například ptačí chřipka a chřipka prasat), která následně v některých případech mohou nakazit lidi.

Kromě sezónních epidemií se mohou občas objevit nové viry chřipky a způsobit pandemii. Pandemie viru chřipky je rychlé šíření nového viru lidské chřipky po celém světě.

Symptoms of influenza

Jaké jsou příznaky chřipky?

Ne každý, kdo se nakazí virem chřipky, začne mít zdravotní potíže. U osob, u kterých se onemocnění projeví, se vyskytují mimo jiné tyto běžné příznaky:

 • horečka nebo zimnice,
 • bolest hlavy,
 • bolest svalů,
 • pocit, že člověku není celkově dobře,
 • rýma,
 • bolest v krku,
 • kašel.

Závažnost onemocnění se značně liší, od absence jakýchkoli příznaků až po závažné projevy nemoci. V nekomplikovaných případech příznaky obvykle samy do jednoho týdne odezní.

Father and child

Jaké jsou komplikace spojené s chřipkou?

Mezi komplikace spojené s chřipkou patří mimo jiné pneumonie (zápal plic) a encefalitida (zánět mozku).

Závažné projevy onemocnění a komplikace jsou běžnější u velmi malých dětí, slabých starších osob a určitých rizikových skupin z hlediska zdraví. Přesto však přibližně polovina dětí a dospělých v produktivním věku, u kterých je nezbytná intenzivní péče, před nakažením netrpěla žádnými zdravotními potížemi.

Jak se chřipka šíří?

Chřipka se snadno přenáší z osoby na osobu. Dochází k tomu převážně přímým kontaktem se sekrety nakažených pacientů, například kapénkami, které se dostávají do vzduchu, když kašlou nebo vydechují. Šíří se také prostřednictvím sekretů na rukou, kapesnících nebo površích, jichž se lidé dotknou.

Kdo je ohrožen rizikem nákazy chřipkou?

Chřipkou se každoročně nakazí přibližně 20 % obyvatelstva a u každého čtvrtého nakaženého se objeví příznaky onemocnění.

U dětí dochází k nakažení častěji než u dospělých, a to z důvodu jejich nedostatečně vyvinutého imunitního systému. U dětí je také větší pravděpodobnost, že se nakazí z důvodu jejich horších hygienických návyků.

Mezi vysoce ohrožené skupiny patří:

 • starší osoby,
 • osoby v jakémkoli věku, které mají chronická onemocnění (například srdeční onemocnění, problémy s plicemi a dýchacími cestami, diabetes nebo potíže s imunitním systémem),
 • těhotné ženy a
 • děti do 5 let.

U těchto osob je vyšší pravděpodobnost závažného průběhu onemocnění než u osob, které jsou jinak zdravé.

process of vaccination illustration

Jak lze chřipce předcházet?

Očkování je nejúčinnějším způsobem prevence chřipky. Členské státy EU doporučují očkování proti sezónní chřipce u rizikových skupin, například u starších dospělých osob ve věku nad 50 až 65 let (v závislosti na konkrétní zemi), a osob které mají chronická onemocnění.

Světová zdravotnická organizace (WHO) a EU (1) rovněž jednotlivým zemím doporučují, aby zvýšily proočkovanost zdravotnických pracovníků. Většina členských států EU se řídí doporučeními WHO očkovat těhotné ženy a některé se řídí doporučeními očkovat zdravé děti ve věku 6 měsíců až 5 let.

Jelikož viry chřipky se neustále vyvíjejí, je každý rok zapotřebí aktualizace vakcín proti sezónní chřipce.

Jak se chřipka léčí?

U většiny případů chřipky se pacientům ke zvládnutí příznaků onemocnění doporučuje klid na lůžku a velké množství tekutin. Domácí léčba také minimalizuje riziko nakažení dalších osob. Pokud se zdravotní stav pacientů nadále zhoršuje, měli by vyhledat lékařskou pomoc.

Bezpečným a účinným opatřením k léčbě chřipky je použití antivirotik, která by se měla nasadit co nejdříve po propuknutí nemoci. Obecně se doporučují u hospitalizovaných pacientů, těžkých nebo rychle se zhoršujících případů a vysoce rizikových skupin. (2).

V některých případech se u pacientů po nakažení chřipkou objeví bakteriální komplikace a je třeba je léčit antibiotiky.

Poznámka: Účelem informací uvedených v tomto informačním listu je poskytnout obecné informace, které by ale neměly sloužit jako náhrada odborných znalostí a úsudku zdravotnického pracovníka.

Další informační listy

Hepatitida A

Klíčová fakta o hepatitidě A, příznacích, komplikacích, rizikových faktorech, šíření, prevenci a léčbě

Meningokokové onemocnění

Klíčová fakta o meningokokovém onemocnění, příznacích, komplikacích, rizikových faktorech, šíření, prevenci a léčbě

Page last updated 7 Lis 2022