Informatiebladen over ziekten

disease illustration

Verschillende ziekten kunnen tegenwoordig door vaccinatie worden voorkomen. Dankzij vaccinatie kunnen mensen worden beschermd tegen ziekten die ernstige gevolgen kunnen hebben. Vaccinatie vermindert ook het risico van verspreiding van ziekten onder familieleden, klasgenoten of collega's, vrienden, buren en andere mensen in de samenleving. Er wordt onderzoek gedaan om vaccins tegen nog meer ziekten te ontwikkelen.

Om meer te weten te komen over ziekten die door vaccinatie voorkomen kunnen worden, kunt u de onderstaande informatiebladen raadplegen. Op elk informatieblad staan de belangrijkste feiten over een ziekte, met een overzicht van de symptomen en complicaties, hoe de ziekte zich verspreidt, wie er risico loopt en hoe de ziekte kan worden voorkomen en kan worden behandeld.

Er zijn momenteel informatiebladen beschikbaar over verschillende ziekten die door vaccinatie kunnen worden voorkomen en over COVID-19. In een later stadium zullen meer informatiebladen worden gepubliceerd.

There are currently no items to display

NB: De informatie in deze informatiebladen is bedoeld als algemene informatie en mag niet worden gebruikt ter vervanging van individueel deskundig onderzoek en beoordeling door een professionele zorgverlener.