Ενημερωτικά δελτία σχετικά με τις ασθένειες

disease illustration

Στις μέρες μας, πολλές ασθένειες μπορούν να προληφθούν με τον εμβολιασμό. Χάρη στον εμβολιασμό, οι άνθρωποι μπορούν να προστατεύονται από ασθένειες που θα μπορούσαν να έχουν σοβαρές συνέπειες για την υγεία τους. Ο εμβολιασμός επίσης μειώνει τον κίνδυνο εξάπλωσης των ασθενειών μεταξύ των μελών της οικογένειας, των συμμαθητών ή των συναδέλφων, των φίλων και των γειτόνων καθώς και άλλων ατόμων της κοινότητας. Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να αναπτυχθούν εμβόλια που θα παρέχουν προστασία ενάντια σε ακόμη περισσότερες ασθένειες.

Για καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τις ασθένειες που μπορούν να προληφθούν με τον εμβολιασμό, συμβουλευθείτε τα ενημερωτικά δελτία που διατίθενται στη συνέχεια. Κάθε ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνει βασικά στοιχεία σχετικά με μια ασθένεια και παρουσιάζει συνοπτικά τα συμπτώματα, τις επιπλοκές, τον τρόπο εξάπλωσης της ασθένειας, τα άτομα που κινδυνεύουν, τους τρόπους πρόληψης και θεραπείας.

Επί του παρόντος υπάρχουν διαθέσιμα ενημερωτικά δελτία για διάφορες ασθένειες που προλαμβάνονται με εμβολιασμό καθώς και για τη νόσο COVID-19. Σε μεταγενέστερο στάδιο θα περιληφθούν περισσότερα ενημερωτικά δελτία.

There are currently no items to display

Σημείωση: Οι πληροφορίες που περιέχονται στα παρόντα ενημερωτικά δελτία προορίζονται για τη γενική ενημέρωση του κοινού και δεν πρέπει να υποκαθιστούν την εξειδικευμένη γνώση και κρίση των επαγγελματιών στον τομέα της υγείας.