Informacje o chorobach

disease illustration

Obecnie wielu chorobom można zapobiec za pomocą szczepień. Dzięki nim ludzie mogą być chronieni przed chorobami, które mają potencjalnie poważne konsekwencje dla ich zdrowia. Szczepienia ograniczają również ryzyko szerzenia się chorób wśród członków rodziny, rówieśników szkolnych, współpracowników, przyjaciół, sąsiadów i innych osób wchodzących w skład danej społeczności. Prowadzone są badania nad opracowaniem szczepionek przeciwko większej liczbie chorób.

Aby dowiedzieć się więcej o chorobach, którym można zapobiegać za pomocą szczepień, zapoznaj się z informacjami dostępnymi poniżej. Każda broszura informacyjna zawiera podstawowe fakty nt. danej choroby, przegląd jej objawów, powikłań, sposobu w jaki się rozprzestrzenia, grupy narażonej na ryzyko zachorowania, sposobów zapobiegania chorobie i jej leczenia.

W tej chwili dostępnych jest kilka ulotek informacyjnych zarówno na temat chorób, którym można zapobiec dzięki szczepieniom, jak i na temat COVID-19. Kolejne zostaną opublikowane w późniejszym czasie.

 

 

There are currently no items to display

Uwaga: Celem niniejszej broszury jest udzielenie ogólnych informacji i nie powinna ona zastąpić profesjonalnej porady medycznej.