Influenza

Factsheet

What is influenza?

Influenza (flu) is a contagious respiratory illness caused by infection with an influenza virus. In Europe, influenza occurs in regular annual epidemics in the winter season.

It is estimated that up to 50 million people are infected with seasonal influenza viruses in the European Union (EU)/European Economic Area (EEA) each year.

Animals can also be infected with influenza (for example, avian and swine influenza), and in some cases, they can then infect humans.

In addition to seasonal epidemics, new influenza viruses may occasionally emerge and cause pandemics. An influenza virus pandemic is the rapid spread of a new human influenza virus around the world.

At a glance: Flu in Europe 

 • Respiratory disease caused by a virus 
 • Flu virus spreads easily through the air 
 • Around 50 million cases and 70 000 deaths every year  
 • Can cause complications in older people and in people with weak immune systems 
 • Vaccination can prevent flu and its complications   

Find out more about the flu vaccine in your country.

Symptoms of influenza

Wat zijn de symptomen van influenza?

Niet iedereen die geïnfecteerd is met een influenzavirus wordt ziek. Bij degenen die wel ziek worden, zijn veelvoorkomende symptomen:

 • koorts of koortsachtigheid;
 • hoofdpijn;
 • spierpijn;
 • algemeen gevoel van onwelzijn;
 • loopneus;
 • keelpijn;
 • hoesten.

De ernst van de ziekte varieert sterk, van helemaal geen symptomen tot ernstige ziekte. In ongecompliceerde gevallen verdwijnen de symptomen vanzelf, meestal binnen een week.

Father and child

Wat zijn de complicaties van influenza?

Complicaties van influenza zijn onder andere pneumonie (longontsteking) en encefalitis (hersenontsteking).

Ernstige ziekte en complicaties komen vaker voor bij pasgeboren zuigelingen, kwetsbare ouderen en bepaalde medische risicogroepen. Ongeveer de helft van de kinderen en volwassenen in de werkende leeftijd die moeten worden opgenomen op een intensievezorgafdeling, heeft echter geen bestaande medische aandoeningen.

Hoe wordt influenza verspreid?

Influenza verspreidt zich gemakkelijk van mens tot mens, voornamelijk via direct contact met afscheidingen van besmettelijke patiënten, zoals vloeistofdruppeltjes die vrijkomen bij het hoesten of uitademen. Het virus verspreidt zich ook via secreties op handen, tissues en oppervlakken die mensen aanraken.

Wie loopt het risico op influenza?

Jaarlijks raakt ongeveer 20 % van de bevolking geïnfecteerd met influenza en een op de vier geïnfecteerde personen krijgt symptomen.

Kinderen worden iets vaker besmet dan volwassenen, vanwege hun onderontwikkelde immuunsysteem. Ook lopen kinderen meer kans op besmetting door hun slechtere hygiënische praktijken.

Groepen met een hoog risico zijn:

 • ouderen;
 • mensen, ongeacht hun leeftijd, met chronische medische aandoeningen (zoals hartziekten, mensen met aandoeningen van de longen en luchtwegen en mensen met diabetes of problemen met het immuunsysteem);
 • zwangere vrouwen, en
 • kinderen jonger dan vijf jaar.

Deze mensen hebben meer kans op ernstige ziekten dan mensen die verder gezond zijn.

process of vaccination illustration

Hoe kan influenza worden voorkomen?

Vaccinatie is de meest effectieve manier om influenza te voorkomen. De EU-lidstaten bevelen de seizoensgriepvaccinatie aan voor risicogroepen, zoals oudere volwassenen, variërend van 50-plussers tot 65-plussers afhankelijk van het land, en personen met chronische medische aandoeningen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de EU (1) bevelen landen ook aan om de vaccinatiegraad van zorgverleners te verbeteren. De meeste EU-lidstaten volgen de aanbevelingen van de WHO op om zwangere vrouwen te vaccineren en sommige volgen de aanbevelingen op om gezonde kinderen in de leeftijd van 6 maanden tot 5 jaar te vaccineren.

Seizoensgebonden influenzavaccins moeten jaarlijks worden aangepast, aangezien influenzavirussen voortdurend evolueren.

Hoe wordt influenza behandeld?

Voor de meeste gevallen van influenza wordt patiënten geadviseerd om bedrust te houden en veel te drinken om de symptomen onder controle te houden. Thuisblijven beperkt ook het risico dat anderen worden geïnfecteerd. Patiënten wordt geadviseerd een arts te raadplegen als hun toestand blijft verergeren.

Antivirale geneesmiddelen, die zo snel mogelijk na aanvang van de ziekte worden toegediend, zijn veilige en effectieve maatregelen voor de behandeling van influenza. Deze worden in het algemeen aanbevolen voor in het ziekenhuis opgenomen patiënten, ernstige of snel evoluerende gevallen en voor hoogrisicogroepen. (2).

In sommige gevallen krijgen patiënten bacteriële complicaties na infectie met influenza en moeten ze worden behandeld met antibiotica.

NB: De informatie in dit informatieblad is bedoeld als algemene informatie en mag niet worden gebruikt ter vervanging van de individuele deskundigheid en het oordeel van een professionele zorgverlener.

Meer informatiebladen

Difterie

De belangrijkste feiten over difterie, symptomen, complicaties, risicofactoren, hoe HPV zich verspreidt, preventie en behandeling.

Gordelroos

De belangrijkste feiten over gordelroos: symptomen, complicaties, risicofactoren, besmettelijkheid, preventie en behandeling.

Hepatitis A

De belangrijkste feiten over hepatitis A, symptomen, complicaties, risicofactoren, verspreiding, preventie en behandeling.

Page last updated 7 nov 2022