Euroopa vaktsineerimise infoportaal (EVIP) on ELi veebikoht, mis pakub täpseid, objektiivseid, ajakohaseid tõendeid vaktsiinide ja vaktsineerimise kohta üldiselt. Lisateave

Meningokokknakkus

Olulised faktid meningokokknakkuse, selle sümptomite, tüsistuste, riskitegurite, levikumehhanismi, ennetamise ja ravi kohta.

Poliomüeliit

Olulised faktid poliomüeliidi, selle sümptomite, tüsistuste, riskitegurite, levikumehhanismi, ennetamise ja ravi kohta.

Punetised

Olulised faktid punetiste, selle sümptomite, tüsistuste, riskitegurite, levikumehhanismi, ennetamise ja ravi kohta.

Video on kättesaadav 24 ELi keeles. Kasutage omakeelseid subtiitreid.