Europejski Portal Informacji o Szczepieniach (EVIP) to portal UE, który podaje dokładne, obiektywne i aktualne informacje na temat szczepionek i szczepień ogólnie. Dowiedz się więcej

Gruźlica

Najważniejsze informacje dotyczące objawów, czynników ryzyka, sposobu rozprzestrzeniania się, profilaktyki i leczenia gruźlicy oraz ewentualnych następstw.

Grypa

Najważniejsze fakty dotyczące grypy, objawów, powikłań, czynników ryzyka, sposobu rozprzestrzeniania się, profilaktyki i leczenia.

Kleszczowe zapalenie mózgu (KZM)

Najważniejsze fakty dotyczące kleszczowego zapalenia mózgu (KZM), objawów, powikłań, czynników ryzyka, sposobu rozprzestrzeniania się, profilaktyki i leczenia.

To nagranie jest dostępne w 24 językach UE. Włącz napisy w swoim języku.