Het Europese vaccinatie-informatieportaal (EVIP) is een EU-website die nauwkeurige, objectieve en actuele gegevens verstrekt over vaccins en vaccinatie in het algemeen. Meer informatie

Influenza

De belangrijkste feiten over influenza: symptomen, complicaties, risicofactoren, verspreiding, preventie en behandeling.

Kinkhoest

De belangrijkste feiten over kinkhoest, symptomen, complicaties, risicofactoren, hoe kinkhoest zich verspreidt, preventie en behandeling.

Mazelen

De belangrijkste feiten over mazelen, symptomen, complicaties, risicofactoren, hoe mazelen zich verspreiden, preventie en behandeling.

Deze video is beschikbaar in 24 EU-talen. Schakel ondertiteling in uw taal in.