Vaccination

Vaccination skyddar människor mot allvarliga och livshotande infektionssjukdomar, till exempel influensa, difteri, stelkramp (tetanus), kikhosta, mässling, påssjuka, röda hund (rubella), meningokocksjukdom, invasiv pneumokocksjukdom och polio.

Varje år förhindrar vaccination 2,7 miljoner människor från att få mässling, en miljon från att få kikhosta och två miljoner spädbarn från att få stelkramp (1).

Förr dog många människor i sjukdomar som nu kan förebyggas med vaccination. Människor drabbades också oftare av sjukdomsrelaterade komplikationer, till exempel blindhet till följd av mässling, och spädbarn föddes med dövhet, katarakt (grå starr) eller inlärningssvårigheter därför att deras mödrar fick röda hund under graviditeten. Många som är födda tidigare än 1960-talet minns att polio var en vanlig orsak till dödsfall, förlamning och livslång funktionsnedsättning i Europa och andra regioner.

This video is available in 24 EU languages. Turn on subtitles in your language.

Hur smittsamma är olika sjukdomar?

how contagious measles is
Mässling

Mässling

12–18 personer

Pricken i mitten representerar en person som drabbats av sjukdomen. De sammanbundna prickarna anger det största och det minsta antalet personer som inte varit infekterade och inte är vaccinerade, och som därför kan bli smittade av en person med sjukdomen. Detta visar både den lägsta uppskattningen (innerringen, mörkare prickar) och den högsta uppskattningen (ytterringen, ljusare prickar).

how contagious mumps is
Påssjuka

Påssjuka

4–7 personer

Pricken i mitten representerar en person som drabbats av sjukdomen. De sammanbundna prickarna anger det största och det minsta antalet personer som inte varit infekterade och inte är vaccinerade, och som därför kan bli smittade av en person med sjukdomen. Detta visar både den lägsta uppskattningen (innerringen, mörkare prickar) och den högsta uppskattningen (ytterringen, ljusare prickar).

how contagious pertussis is
Kikhosta

Kikhosta

12–17 personer

Pricken i mitten representerar en person som drabbats av sjukdomen. De sammanbundna prickarna anger det största och det minsta antalet personer som inte varit infekterade och inte är vaccinerade, och som därför kan bli smittade av en person med sjukdomen. Detta visar både den lägsta uppskattningen (innerringen, mörkare prickar) och den högsta uppskattningen (ytterringen, ljusare prickar).

how contagious rubella is
Difteri/röda hund

Difteri/röda hund

6–7 personer

Pricken i mitten representerar en person som drabbats av sjukdomen. De sammanbundna prickarna anger det största och det minsta antalet personer som inte varit infekterade och inte är vaccinerade, och som därför kan bli smittade av en person med sjukdomen. Detta visar både den lägsta uppskattningen (innerringen, mörkare prickar) och den högsta uppskattningen (ytterringen, ljusare prickar).

how contagious influenza is
Influensa

Influensa

1–4 personer

Pricken i mitten representerar en person som drabbats av sjukdomen. De sammanbundna prickarna anger det största och det minsta antalet personer som inte varit infekterade och inte är vaccinerade, och som därför kan bli smittade av en person med sjukdomen. Detta visar både den lägsta uppskattningen (innerringen, mörkare prickar) och den högsta uppskattningen (ytterringen, ljusare prickar).

Källa: Plotkin S, Orenstein W, Offit P. Vaccines.

Fifth Edition 2008, Elsevier Inc.

Vaccination hjälper till att förebygga sjukdomsspridning i samhället. När en stor del av befolkningen är vaccinerad kan infektionssjukdomar inte sprida sig så lätt. Detta kallas befolkningsimmunitet (även kallad ”flockimmunitet”). Vaccination kan utrota sjukdomar eller minska antalet nya sjukdomsfall i betydande grad.

Tack vare vaccination

  • är smittkoppor nu utrotade i hela världen,
  • poliosmittan har upphört i de flesta delar av världen, inklusive i Europa.

Vaccination förebygger också utvecklingen av vissa typer av förstadier till cancer och cancersjukdomar, till exempel

  • vaccination mot humant papillomvirus (HPV) kan förebygga livmoderhalscancer och andra cancertyper som orsakas av HPV-infektion,
  • vaccination mot hepatit B-virus kan förebygga levercancer som orsakas av kronisk hepatit B-infektion.

Vaccinationsprogram innebär mer omfattande fördelar för samhället. Programmen hjälper till att minska den sociala, psykologiska och ekonomiska sjukdomsbördan för människor och samhället, minskar trycket på sjukvården och de sociala omsorgssystemen och gör att människor kan utöva produktiv verksamhet, bland annat utbildning och sysselsättning.

Vaccination är det bästa sätt att få immunitet mot sjukdomar som kan förebyggas genom vaccination, till skillnad från att få immunitet genom att få sjukdomen. Vaccination hindrar personer från att få sjukdomssymtom, vilka kan vara allvarliga.

--------------------------------------------------------------------

Referenser:

(1) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_18_3458

När ska man vaccinera?

Hitta nationella vaccinationsscheman för EU-/EES-länder som erbjuder vaccinationer för specifika åldersgrupper och populationer.

Page last updated 13 mar 2020