Hepatit A

Faktablad

Vad är hepatit A? 

Hepatit A är en mycket smittsam infektionssjukdom som orsakar inflammation i levern och kan påverka dess funktion. Tiden mellan exponering och symtom är i genomsnitt 28–30 dagar och symtomen varar vanligen mellan två och sju veckor.

 

Nauseous man

Vilka är symtomen på hepatit A? 

Ofta ger infektion med hepatit A-virus inga symtom alls eller endast lindriga sjukdomssymtom, särskilt hos barn under fem år. Hos vuxna sker sjukdomsdebuten oftast abrupt och kan ge följande symtom:

 • Gulsot (gulfärgning av huden eller ögonvitorna).
 • Mörk urin.
 • Trötthet.
 • Aptitlöshet.
 • Buksmärtor.
 • Illamående.
 • Kräkningar.
 • Feber.

Smittrisken är som störst strax innan symtomen uppstår, och i de flesta fall anses man inte längre vara smittsam efter den första veckan av gulsot.

family illustration

Vilka är komplikationerna av hepatit A? 

Långvarig och återkommande hepatit i upp till ett år drabbar 15 procent av dem som insjuknar. Kronisk infektion med hepatit A förekommer såvitt man vet inte, och den som haft sjukdomen utvecklar livslång immunitet mot den.

Risken att dö av hepatit A är mycket liten, men den är större hos vuxna över 50 år och hos personer med underliggande kronisk leversjukdom.

Hur sprids hepatit A? 

Hepatit A orsakas av hepatit A-viruset. Det sprids oftast genom en smittad persons avföring, antingen genom att man äter förorenad mat eller dricker förorenat vatten, eller genom fysisk kontakt med personer som inte sköter sin hygien.

Det kan således spridas mellan personer inom samma hushåll, vid sexuella kontakter och inom förskolor eller skolor.

Vem riskerar att få hepatit A?

Följande grupper löper störst risk att smittas av hepatit A-virus:

 • Män som har sex med män.
 • Personer som bor tillsammans med någon som är smittad med hepatit A.
 • Personer som bor i områden med dålig hygien och bristande sanitet.
 • Personer som använder eller injicerar narkotika.
Washing food

Hur kan hepatit A förebyggas? 

Det bästa sättet att förebygga hepatit A är genom god livsmedelssäkerhet, sanitet och vaccinering.

Stränga kontrollåtgärder, såsom förbättrad personlig hygien, kontaktspårning och vaccinering av exponerade personer, har också visat sig vara effektivt.

Det finns flera effektiva och säkra hepatit A-vacciner. Vaccinerna kan ges upp till tio dagar efter exponeringen och ändå vara effektiva.

Hur behandlas hepatit A? 

Det finns ingen specifik hepatit A-behandling. Den behandling som ges är endast understödjande och patienterna återhämtar sig vanligtvis spontant.

Observera: Innehållet i detta faktablad är avsett som allmän information och bör inte användas som ersättning för individuella expertutlåtanden och bedömningar från hälso- och sjukvårdspersonal.