Influensa

Faktablad

Vad är influensa?

Influensa är en smittsam luftvägssjukdom som orsakas av en infektion med ett influensavirus. I Europa förekommer influensa som regelbundna årliga epidemier vintertid.

Man beräknar att upp till 50 miljoner personer smittas av säsongsinfluensa i Europeiska unionen (EU)/Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) varje år.

Djur kan också smittas av influensa (till exempel fågelinfluensa och svininfluensa) och i vissa fall kan de sedan smitta människor.

Förutom säsongsbundna epidemier kan ibland nya influensavirus uppstå och orsaka pandemier. En influensapandemi är en snabb spridning av en ny mänsklig influensa runt om i världen.

Symptoms of influenza

Vilka är symtomen på influensa?

Inte alla som blir smittade med ett influensavirus blir sjuka. De som blir det kan få följande vanliga symtom:

 • feber eller feberkänsla,
 • huvudvärk,
 • muskelsmärta,
 • allmän sjukdomskänsla,
 • klar snuva,
 • halsont,
 • hosta.

Sjukdomens svårighetsgrad varierar stort, från inga symtom alls till allvarlig sjukdom. I okomplicerade fall går symtomen över av sig själva, oftast inom en vecka från att de uppstod.

Father and child

Vilka är komplikationerna av influensa?

Komplikationer av influensa är bland annat pneumoni (lunginflammation) och encefalit (hjärninflammation).

Allvarlig sjukdom och svåra komplikationer är vanligare hos mycket små spädbarn, den svaga äldre befolkningen och i vissa medicinska riskgrupper. Trots detta har omkring hälften av de barn och vuxna i aktiv ålder som behöver intensivvård inga befintliga medicinska tillstånd.

Hur sprids influensa?

Influensa sprids lätt från person till person, främst genom direktkontakt med sekret från smittsamma patienter, t.ex. droppar av vätska som frisätts när de hostar eller andas ut. Influensa sprids också via sekret på händer, servetter och ytor som personer berör.

Vem riskerar att få influensa?

Cirka 20 procent av befolkningen blir varje år infekterad med influensa och var fjärde infekterad person utvecklar symtom.

Barn infekteras något oftare än vuxna, på grund av att deras immunsystem ännu inte är färdigutvecklat. Dessutom är det mer sannolikt att barn smittas på grund av att de har sämre hygienvanor.

Följande grupper löper hög risk:

 • Äldre.
 • Personer i alla åldrar med kroniska sjukdomar (till exempel hjärtsjukdom, problem med lungor och luftvägar och personer med diabetes eller nedsatt immunförsvar).
 • Gravida kvinnor.
 • Barn under fem år.

Dessa personer löper större risk för att drabbas av svår sjukdom än de som är friska i övrigt.

process of vaccination illustration

Hur kan influensa förebyggas?

Vaccinering är det effektivaste sättet att förebygga influensa. EU-länderna rekommenderar att riskgrupper vaccineras mot säsongsinfluensa, till exempel äldre vuxna i åldern ≥ 50 till ≥ 65 år, beroende på land, och personer med kroniska sjukdomar.

Världshälsoorganisationen (WHO) och EU (1) rekommenderar också att länderna ska förbättra vaccinationstäckningen för vårdpersonal. De flesta av EU:s medlemsländer följer WHO:s rekommendationer att vaccinera gravida kvinnor, och vissa följer rekommendationerna att vaccinera friska barn i åldrar mellan 6 månader och 5 år.

Vaccinerna mot säsongsinfluensa behöver uppdateras varje år, eftersom influensavirus ständigt utvecklas.

Hur behandlas influensa?

För de flesta fallen av influensa rekommenderas patienterna sängvila och att dricka mycket vätska för att hantera symtomen. Att stanna hemma minimerar också risken att smitta andra. Patienterna rekommenderas att uppsöka läkare om deras sjukdom fortsätter att förvärras.

Antivirala läkemedel, som tas så snabbt som möjligt efter sjukdomsdebuten, är säkra och effektiva åtgärder för behandling av influensa. De rekommenderas vanligtvis vid sjukhusinläggning, svåra eller snabbt försämrade fall och för högriskgrupper. (2).

Ibland utvecklar patienter bakteriella komplikationer efter en influensainfektion och behöver behandlas med antibiotika.

Obs! Informationen i detta faktablad är avsedd som allmän information och bör inte användas som ersättning för individuella expertutlåtanden och bedömningar från hälso- och sjukvårdspersonal.

Fler faktablad

Bältros

Nyckelfakta om bältros: symtom, komplikationer, riskfaktorer, hur den sprids, förebyggande och behandling.

Difteri

Nyckelfakta om difteri, symtom, komplikationer, riskfaktorer, hur det sprids, förebyggande och behandling.

Page last updated 7 nov 2022