Vaccinets beståndsdelar

Vaccine components

Förutom ett eller flera antigener kan ett vaccin innehålla andra komponenter, beroende på typen av vaccin.

Dessa inbegriper följande:

  • Stabilisatorer: för att stabilisera vaccinkomponenterna.
  • Adjuvans: för att förbättra immunsvaret på vaccinet genom att göra svaret starkare, snabbare och varaktigare, till exempel aluminium.
  • Hjälpämnen: dessa är inaktiva innehållsämnen, till exempel vatten, natriumklorid (salt), konserveringsmedel eller stabilisatorer som bidrar till att vaccinet förblir oförändrat under lagringstiden och håller sig aktivt.

Dessa komponenter kontrolleras på ett konsekvent sätt för att se till att de förekommer på nivåer som visats vara säkra. Tillsynsmyndigheterna kontrollerar att deras fördelar vägs mot risken att de orsakar reaktioner.

I vissa typer av vacciner kan det också finnas spår av andra ämnen som används i tillverkningsprocessen, såsom ovalbumin (ett protein som finns i ägg) eller neomycin (ett antibiotikum).

När dessa ämnen förekommer på en nivå som kan utlösa en reaktion hos en känslig eller allergisk person anges deras förekomst i den information om vaccinet som ges till vårdpersonal och patienter. Exempelvis anges det i bipacksedeln om särskilda försiktighetsåtgärder ska vidtas när vaccinet ges till personer med vissa allergier. Det kan bland annat handla om när vacciner som innehåller spår av ägg ges till personer med äggallergi.

Page last updated 30 apr 2021