Fakta om vacciner

Vacciner används över hela världen som ett mycket effektivt sätt att skydda människor från smittsamma sjukdomar. De hjälper också till att hindra sjukdomar från att spridas. Vacciner verkar genom att de ”lär” immunsystemet (kroppens naturliga försvar) hur det ska skydda sig mot en viss sjukdom. De är främst inriktade på sjukdomar som orsakas av virus eller bakterier.

Det första vaccinet skapades på 1700-talet i Storbritannien. Det användes mot smittkoppor, en dödlig sjukdom. Smittkoppor är nu utrotade i hela världen bland människor tack vare vaccination. Det senaste kända naturligt förekommande fallet registrerades 1977 i Somalia.

Idag finns det vacciner mot många sjukdomar. Forskning pågår för att ta fram vacciner mot fler sjukdomar. Nyligen utvecklades ett vaccin mot ebolaviruset och det forskas för närvarande om vacciner för skydd mot humant immunbristvirus (hiv).

Denna video finns på 24 EU-språk. Aktivera undertextning på ditt språk.

Säkerhet, kvalitet och standarder

Innan ett nytt vaccin kan användas måste det genomgå noggranna tester. För att vaccinet ska godkännas för användning i Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) måste resultaten av dessa tester ha utvärderats vetenskapligt i syfte att säkerställa vaccinets kvalitet, säkerhet och effekt.

Denna utvärdering behöver visa att vaccinets fördelar när det gäller att skydda människor mot sjukdomar är betydligt större än eventuella risker. De vetenskapliga experterna som utvärderar vacciner är mycket noga med att ta hänsyn till fördelarna och de eventuella riskerna, framför allt eftersom vacciner ges till friska personer.

Endast om detta krav är uppfyllt och efter godkännande kan ett vaccin marknadsföras och användas för att skydda människor. Eventuella biverkningar och brist på effekt övervakas kontinuerligt för att dess säkerhet och effekt ska garanteras.

Som med andra läkemedel kan vissa personer få biverkningar av ett vaccin, men dessa är i regel lindriga och kortvariga. Bland annat kan man få lätt feber eller smärta eller rodnad vid injektionsstället. Allvarliga biverkningar är mycket sällsynta.

Fördelar med vaccinering

Vacciner förebygger sjukdomar som kan orsaka hälsoproblem, funktionsnedsättning eller i vissa fall leda till döden. Tack vare vaccinationer är nu många sjukdomar sällsynta.

Effektiviteten hos vacciner

Godkända vacciner är effektiva när det gäller att förebygga sjukdomar och allvarliga symtom och att minska spridningen.

Page last updated 11 sep 2020