Vacciner mot covid-19

EU ansvarar för att se till att säkra och effektiva vacciner mot covid-19 når allmänheten i EU/EES. Europeiska kommissionen godkänner vacciner mot covid-19 efter utvärdering av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och samråd med EU:s medlemsstater. De första vaccinerna gavs i slutet av 2020.

Så fungerar vacciner mot covid-19

Vacciner mot covid-19 förebygger covid-19 genom att utlösa ett immunsvar.

De flesta vacciner mot covid-19 leder till att detta immunsvar utlöses av en mycket liten del av viruset SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 är det virus som orsakar sjukdomen covid-19.

Om en person som har fått ett vaccin mot covid-19 senare smittas av viruset kommer immunsystemet att känna igen viruset.

Eftersom det redan är berett att angripa viruset kommer immunsystemet att kunna skydda mot sjukdomen covid-19.

Se mer information om Så fungerar vaccin.

Utveckling och godkännande av vacciner mot covid-19

Vacciner mot covid-19 utvecklas i enlighet med samma rättsliga krav på kvalitet, säkerhet och effekt som gäller för alla andra vacciner.

Liksom för alla vacciner testas effekterna av vaccinerna mot covid-19 först i laboratorium, bland annat på djur, och sedan på frivilliga försökspersoner.

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) utvärderar vacciner mot covid-19 enligt samma höga standarder som alla andra vacciner innan de kan börja användas. Läs mer om Godkännande av vacciner i Europeiska unionen.

Vaccinerna mot covid-19 skiljer sig från andra vacciner genom att utvecklingen och godkännandet går mycket snabbare på grund av det hot mot folkhälsan som viruset utgör.

EMA utvärderar högkvalitativa ansökningar från företag som utvecklar vacciner mot covid-19 på kortast möjliga tid, samtidigt som myndigheten ser till att besluten är välgrundade. Detta sker genom att EMA

  • ger vägledning för att hjälpa dem som utvecklar vacciner mot covid-19 att ansöka om godkännande,
  • tillämpar en snabb granskningsprocess,
  • bedömer viktiga uppgifter om vacciner mot covid-19 så snart de blir tillgängliga.

 

Övervakning av covid-19-vacciners säkerhet och effekt

EU övervakar kontinuerligt covid-19-vaccinernas säkerhet och effekt.

EMA övervakar biverkningarna av dessa vacciner, precis som för alla vacciner.

Samtidigt övervakar Europeiska centrumet för förebyggande av kontroll och sjukdomar (ECDC) intensivt effekten av vaccinerna mot covid-19.

Detta gör att EU snabbt kan identifiera och utvärdera ny information om covid-19-vaccinernas fördelar och säkerhet. På så sätt ser man till att eventuella risker upptäcks och hanteras så snart som möjligt, se Övervakning av vacciners säkerhet och rapportering av biverkningar.

Vacciner som är godkända för användning i Europeiska unionen

Liknande material

Covid-19

Nyckelfakta om covid-19, symtom, komplikationer, långtidscovid, hur det sprids samt riskfaktorer.

Page last updated 24 nov 2022