O nas

Korporativne informacije

Evropski portal za cepljenje je pripravil Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) v sodelovanju z Evropsko komisijo in Evropsko agencijo za zdravila (EMA) [1].

Evropski portal za cepljenje je vir točnih in najnovejših informacij o različnih cepivih, njihovih koristih in morebitnih neželenih učinkih, vzpostavljenih mehanizmih za spremljanje varnosti cepiv ter nacionalnih koledarjih cepljenja.

Cilj je javnosti zagotoviti preprost dostop do zanesljivih, znanstveno utemeljenih informacij o cepivih in cepljenju ter pomagati v boju proti širjenju napačnih informacij o cepivih v Evropi. Tako lahko posamezniki in skupnosti lažje sprejemajo ozaveščene odločitve, na podlagi katerih je mogoče zajeziti širjenje bolezni, ki jih je mogoče preprečiti s cepljenjem, ter zaščititi zdravje posameznikov in javno zdravje.

Vse informacije na našem spletnem mestu pregleda in odobri skupina strokovnjakov za cepiva in javno zdravje [2], z njimi pa naj bi pomagali zaščititi sebe in svojo skupnost pred boleznimi, ki jih je mogoče preprečiti s cepljenjem.

Logo of European Commission

Evropska komisija

Evropska komisija je izvršni organ EU. Predstavlja interese Evropske unije kot celote. Zavzema se za bolj zdravo in varno Evropo, v kateri bodo državljani lahko prepričani, da so njihovi interesi zaščiteni.

Več informacij o dejavnostih Evropske komisije na področju cepljenja

Več informacij o Generalnem direktoratu za zdravje in varnost hrane, tj. oddelku, ki je odgovoren za politiko na področju varnosti hrane in javnega zdravja

ECDC logo

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) je znanstvena agencija EU, katere cilj je okrepiti evropsko obrambo pred nalezljivimi boleznimi. Na področju bolezni, ki jih je mogoče preprečiti s cepljenjem, zagotavlja redne podatke o spremljanju in znanstvene nasvete o cepivih, spremlja izbruhe bolezni in pripravlja gradiva za podporo obveščanje glede imunizacije. 

Center ECDC vzdržuje tudi Koledar cepljenj, interaktivno spletno platformo, ki prikazuje razporede cepljenja vseh držav članic EU.

Obiščite spletno mesto centra ECDC

EMA logo

Evropska agencija za zdravila

Evropska agencija za zdravila (EMA) je odgovorna za znanstveno vrednotenje, nadzor in spremljanje varnosti zdravil v EU. Skrbi za učinkovitost, kakovost in varnost cepiv. Skupaj s svojimi znanstveni odbori proučuje vse razpoložljive podatke ter ocenjuje koristi in tveganja cepiv pred odobritvijo in v času njihovega trženja v EU. Agencija EMA tesno sodeluje z evropskimi in mednarodnimi partnerji ter izmenjuje informacije o cepivih in dobri regulativni praksi.

Obiščite spletno mesto agencije EMA

Mreža za varnost cepiv

Evropski portal za cepljenje je član svetovne mreže spletnih mest za varnost cepiv, ki jo je vzpostavila Svetovna zdravstvena organizacija in zagotavlja zanesljive informacije o varnosti cepiv.

Stopite v stik z nami

Če želite stopiti v stik z nami, nam pišite na naslov evip@ecdc.europa.eu.

[1] Evropski portal za cepljenje je nastal na pobudo Evropske unije in na podlagi Priporočila Sveta o okrepljenem sodelovanju v boju proti boleznim, ki jih je mogoče preprečiti s cepljenjem, sprejetega decembra 2018.

[2] Evropska komisija, Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) in Evropska agencija za zdravila (EMA) imajo na voljo mehanizme za zagotavljanje nepristranskosti. Osebje in strokovnjaki morajo predložiti izjavo o morebitnih osebnih interesih in interesih v katerem koli podjetju ali organizaciji, ki bi lahko ogrozili njihovo nepristranskost. S tem je zagotovljeno, da se osebje in strokovnjaki pri opravljanju svojih nalog ne ukvarjajo z zadevami, v katerih bi lahko imeli posredni ali neposredni osebni interes, ki bi lahko zmanjšal njihovo neodvisnost.

Page last updated 22 Maj 2023