Odločanje o cepivih, ki se uporabljajo v različnih evropskih državah

elderly lady being vaccinated

Vsaka evropska država sama odloča, katera cepiva bodo vključena v njen nacionalni program cepljenja in financirana iz nacionalnega zdravstvenega sistema. Takšne odločitve temeljijo na lokalnih razmerah v posamezni državi, kot je na primer pojavnost določene bolezni, pa tudi na gospodarskih dejavnikih.

Večina nacionalnih programov cepljenja v državah EU/EGP vključuje cepiva proti največ dvajsetim boleznim, ki se dajejo v določeni starosti. Določena cepiva se včasih priporočajo tudi bolj ogroženim skupinam prebivalstva, kot so na primer osebe s kroničnimi obolenji ali ljudje, ki se odpravljajo na potovanje v druge dele sveta.

Nekatera cepiva zagotavljajo zaščito samo proti eni, druga pa proti več boleznim. Včasih je treba opraviti več cepljenj istočasno, da se vzpostavi zaščita proti več nalezljivim boleznim. Takšna kombinirana uporaba cepiv je že uveljavljena in temelji na znanstvenih študijah o njihovih koristih in varnosti.

Več informacij o nacionalnih programih cepljenja je na voljo v koledarju cepljenja centra ECDC in na uradnih spletiščih o imunizaciji držav članic EU/EGP tukaj.

Koristi cepljenja

Cepljenje preprečuje bolezni, ki bi sicer lahko povzročile zdravstvene težave, invalidnost ali smrt. Številne bolezni so zaradi cepljenja zdaj redke.

Odobritev cepiv v Evropski uniji

Informacije o odobritvi, preskušanju in znanstvenem vrednotenju cepiv, ki ga opravijo pristojni organi za nadzor kakovosti, učinkovitosti in varnosti.

Učinkovitost cepiv

Odobrena cepiva so učinkovita pri preprečevanju bolezni, resnih simptomov in zmanjševanju prenosa.

Page last updated 13 Mar 2020