Cepiva proti covidu-19

EU je odgovorna za zagotavljanje, da so javnosti v EU/EGP na voljo varna in učinkovita cepiva proti covidu-19. Evropska komisija na podlagi ocene Evropske agencije za zdravila (EMA) in po posvetovanju z državami članicami EU odobri cepiva proti covidu-19. Prva cepiva so bila odobrena konec leta 2020.

Kako cepiva proti covidu-19 delujejo

Cepiva proti covidu-19 delujejo tako, da bolezen preprečijo s sprožitvijo odziva imunskega sistema.

Večina cepiv proti covidu-19 bo sprožila imunski odziv na majhen del virusa SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 je virus, ki povzroča bolezen covid-19.

Če se oseba, ki je prejela cepivo proti covidu-19, pozneje okuži z virusom, ga imunski sistem prepozna.

Ker je imunski sistem cepljene osebe že pripravljen napasti virus, jo bo lahko tako zaščitil pred razvojem bolezni covid-19.

Več informacij o Kako cepiva delujejo

Razvoj in odobritev cepiv proti covidu-19

Cepiva proti covidu-19 so razvita v skladu z enakimi zakonskimi zahtevami glede kakovosti, varnosti in učinkovitosti, kot veljajo za druga cepiva.

Podobno kot pri drugih cepivih se tudi učinki cepiv proti covidu-19 najprej testirajo v laboratoriju, vključno na živalih, nato pa na prostovoljcih.

Evropska agencija za zdravila (EMA) cepiva proti covidu-19 pred odobritvijo za uporabo oceni v skladu z enako visokimi standardi, kot jih uporablja za vsa druga cepiva. Več informacij o odobritvi cepiv v Evropski uniji.

Cepiva proti covidu-19 se od drugih cepiv razlikujejo edino po tem, da sta hitrost razvoja in odobritev veliko hitrejši zaradi izrednih razmer na področju javnega zdravja, ki jih je povzročil virus.

Agencija EMA v najkrajšem možnem času opravi oceno visokokakovostnih vlog za pridobitev dovoljenj za promet podjetij, ki razvijajo cepiva proti covidu-19, hkrati pa zagotavlja, da njene odločitve ostajajo enako zanesljive. To dela tako, da:

  • zagotavlja smernice, ki pomagajo razvijalcem cepiv proti covidu-19 pripraviti vlogo za odobritev dovoljenja za promet;
  • uporabi hitre postopke pregleda zdravil;
  • oceni ključne podatke o cepivih proti covidu-19 takoj, ko so na voljo.

 

Spremljanje varnosti in učinkovitosti cepiv proti covidu-19

EU stalno spremlja varnost in učinkovitost cepiv proti covidu-19.

Agencija EMA spremlja neželene učinke teh cepiv tako, kot jih spremlja pri vseh drugih cepivih.

Sočasno tudi Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) intenzivno spremlja učinkovitost cepiv proti covidu-19.

To EU omogoča, da nemudoma opredeli in oceni novo pridobljene informacije o koristih in varnosti cepiv proti covidu-19. Tako bo zagotovljeno, da se morebitna tveganja odkrijejo in obvladajo čimprej: glejte Spremljanje varnosti cepiva in poročanje o neželenih učinkih.

Odobrena cepiva za uporabo v Evropski uniji

Povezana vsebina

COVID-19

Ključna dejstva o covidu-19, simptomih, zapletih, dolgem covidu-19, načinu širjenja in dejavnikih tveganja.

Page last updated 24 Nov 2022