Koledarji cepljenja v državah EU/EGP

Old man with the kids
© iStock

Vsaka država EU/EGP je odgovorna za svojo nacionalno politiko na področju javnega zdravja, vključno s svojim nacionalnim programom imunizacije in koledarjem cepljenja. Informacije o nacionalnih koledarjih cepljenja v državah EU/EGP so na voljo v koledarju cepljenj Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC).

Obstajajo namreč določene razlike, kako države organizirajo svoj koledar cepljenja, zato so cepljenja v posameznih državah EU/EGP sicer podobna, vendar ne čisto enaka. Do razlik prihaja pri starosti in populaciji, ki jo je treba cepiti (na primer vsi otroci določene starosti ali samo tisti v ogroženi skupini), natančni vrsti cepiva (npr. določene sestavine se lahko razlikujejo), številu in časovnem razporedu odmerkov ter pri tem, ali se cepivo daje samostojno ali v kombinaciji z drugimi.

Dejavniki, ki vplivajo na te razlike, so lahko breme bolezni, razširjenost bolezni ter trendi v različnih državah, viri in strukture sistemov zdravstvenega varstva, politični in kulturni dejavniki ter prožnost programa cepljenja.

Razlike med posameznimi koledarji cepljenj ne pomenijo, da so nekateri boljši od drugih. Upoštevajo samo različne okoliščine in zdravstvene sisteme. V vsaki državi EU/EGP je zagotovljena enaka raven varstva. Cepljenja se glede na nacionalni koledar izvedejo v ustreznih časovnih presledkih, da se zagotovi ustrezna zaščita.

Koledarji cepljenja za otroke v vseh državah EU/EGP vključujejo cepljenje proti naslednjim boleznim:

 • ošpice
 • mumps
 • rdečke
 • davica
 • tetanus
 • oslovski kašelj
 • otroška paraliza
 • bakterija Haemophilus influenzae tipa B
 • humani papilomavirus (najstnice in dekleta).

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) priporoča cepljenje proti okužbi z virusom hepatitisa B kot del splošnega koledarja cepljenja predšolskih in šolskih otrok, v nekaterih državah EU/EGP pa cepijo samo otroke, pri katerih obstaja veliko tveganje za okužbo, in odrasle pripadnike  ključnih ogroženih skupin.

V nekaterih državah EU/EGP je mogoče otroke cepiti tudi proti naslednjim boleznim:

 • hepatitis A
 • gripa
 • invazivna bolezen, ki jo povzroča bakterija Neisseria meningitidis
 • invazivna bolezen, ki jo povzroča Streptococcus pneumoniae
 • rotavirus
 • tuberkuloza
 • norice
 • .

Poleg tega vse države EU/EGP priporočajo cepljenje proti sezonski gripi pri starejših ljudeh in pripadnikih ključnih ogroženih skupin.

EU si bo še naprej prizadevala za nadaljnjo uskladitev nacionalnih koledarjev cepljenja. Svet EU je 7. decembra 2018 izdal priporočilo (EN) o okrepljenem sodelovanju v boju proti boleznim, ki jih je mogoče preprečiti s cepljenjem, ki vsebuje proučitev izvedljivosti temeljnega koledarja cepljenja v EU. ECDC bo skupaj z nacionalnimi javnozdravstvenimi organi po vsej EU pripravil oceno v zvezi s tem.

Cilj bo izboljšati združljivost nacionalnih koledarjev cepljenja in spodbujati enak dostop ljudi do cepiv po vsej EU. Tako bi lahko mogoče odpravili težave ljudi, ki potujejo med različnimi državami članicami EU, kot sta usklajevanje različnih koledarjev cepljenja (vključno s številom in časovnim razporedom obnovitvenih odmerkov) ali manjkajoča cepljenja.

Kdaj opustiti cepljenje?

Informacije o tem, kdaj cepljenje ni priporočljivo, vključno v primeru alergij, motnjah imunskega sistema, zdravljenja in nosečnosti.

Page last updated 13 Mar 2020