Kdaj se cepiti?

Cepiva varujejo ljudi v različnih življenjskih obdobjih. Priporočena  so za različne starostne skupine, najpogosteje pri dojenčkih in otrocih, a tudi pri mladostnikih, odraslih osebah in starejših ljudeh.

Nacionalni koledarji cepljenja v državah članicah EU/EGP priporočajo cepljenje določenih starostnih skupin in določenih skupin prebivalstva. Prav tako vsebujejo priporočila glede cepljenja ljudi s kroničnimi boleznimi. Nekatere državeizdajajo  tovrstna priporočila nadržavni ali regionalni ravni.

Zdravstveni delavci (npr. zdravniki, medicinske sestre) imajo posebno vlogo pri zagotavljanju, da bolniki v njihovi oskrbi pravočasno prejmejo priporočljivo cepljenje.

Nekatera cepiva niso del rutinskih programov cepljenja, saj so namenjena le določenim skupinam ljudi. Na primer, potniki, ki potujejo na območja, kjer so prisotne določene nalezljive bolezni, kot sta na primer rumena mrzlica in trebušni tifus, se bodo morda morali cepiti. Nekatere države namreč zahtevajo potrdilo o opravljenem cepljenju proti določenim boleznim, preden dovolijo vstop v državo.

Page last updated 13 Mar 2020