Európsky informačný portál o očkovaní (EVIP) je webová stránka EÚ, ktorá poskytuje presné, objektívne a aktuálne dôkazy o očkovacích látkach a očkovaní vo všeobecnosti. Ďalšie informácie

Kliešťová encefalitída (TBE)

Základné informácie o kliešťovej encefalitíde, príznakoch, komplikáciách, rizikových faktoroch, spôsobe šírenia, prevencii a liečbe.

Opičie kiahne

Hlavné informácie o opičích kiahňach, príznakoch, komplikáciách, rizikových faktoroch, spôsobe šírenia, prevencii a liečbe.

Toto video je k dispozícii v 24 jazykoch EÚ. Zapnite si titulky vo svojom jazyku. Type of content

Prínosy očkovania pre spoločnosť

Zistite viac o tom, ako očkovacie látky pomáhajú obmedzovať šírenie ochorenia v spoločenstvách a prispievajú k vytváraniu kolektívnej imunity.

Kedy očkovať

Vyhľadajte si očkovacie kalendáre jednotlivých krajín EÚ/EHP, ktoré ponúkajú očkovanie pre konkrétne vekové skupiny a populácie.

Účinnosť očkovacích látok

Schválené očkovacie látky sú účinné pri prevencii ochorenia, prevencii výskytu závažných príznakov a znižovaní prenosu.