Prínosy očkovania

smiling-girl-being-vaccinated
© iStock

Očkovacie látky zabraňujú chorobám, ktoré by inak mohli spôsobiť vážne zdravotné problémy, trvalé zdravotné postihnutie alebo dokonca smrť. Očkovacie látky sa každoročne používajú u stoviek miliónov osôb na celom svete na ochranu pred závažnými chorobami.

Napríklad v priebehu roka 2018 približne 86 % detí na celom svete dostalo tri dávky očkovacej látky, ktorá ich chráni pred záškrtom, tetanom a čiernym kašľom (DTP), a 85 % detí na celom svete dostalo tri dávky očkovacej látky proti obrne (1).

Na rozdiel od liekov na liečbu ochorenia sa očkovacie látky zvyčajne podávajú zdravým osobám na prevenciu ochorenia. Dlhodobé prínosy očkovania preto nemusia byť zrejmé na prvý pohľad.

Mnohé infekčné choroby sú v súčasnosti vďaka očkovaniu veľmi zriedkavé, preto sa na ich negatívne dôsledky niekedy zabúda. Keby sa ľudia prestali očkovať, mohli by sa znovu objaviť mnohé z týchto chorôb a vypuknúť s nimi súvisiace epidémie.

Príklad: osýpky

Osýpky boli v mnohých európskych krajinách takmer vyhubené.

Od októbra 2016 sa v EÚ/EHP pozoruje obnovený výskyt osýpok, pričom vo viacerých krajinách vypukla epidémia (2) z dôvodu poklesu miery zaočkovania.

Osýpky môžu byť závažným a dokonca životohrozujúcim ochorením. Ďalšie informácie sa nachádzajú v informačnom prehľade o osýpkach.

Jedinú ochranu pred osýpkami poskytuje očkovanie. Očkovacia látka proti MMR chráni pred osýpkami, mumpsom a rubeolou (ružienkou). Očkovacia látka proti MMR je bezpečná a účinná.

Príklad: čierny kašeľ

Čierny kašeľ (dávivý kašeľ) je ochorenie postihujúce dýchacie cesty. Môže sa rýchlo šíriť. Často vedie k  hospitalizácii dojčiat, pričom riziko komplikácií a hospitalizácie je vyššie u detí mladších ako 3 mesiace. Môže spôsobiť závažné záchvaty kašľa a zvyčajne trvá tri až šesť týždňov.

Medzi komplikácie patrí pneumónia, encefalopatia (ochorenie mozgu), záchvaty a dokonca aj smrť. Ďalšie informácie sa nachádzajú v informačnom prehľade o čiernom kašli.

Očkovanie proti čiernemu kašľu je súčasťou národných imunizačných programov v EÚ. Chráni deti pred čiernym kašľom, zatiaľ čo táto choroba spôsobuje len menej významné vedľajšie účinky. Približne u 20 % dojčiat sa objaví sčervenanie a bolesť pri mieste podania injekcie. U menej než 5 % sa objaví horúčka.

--------------------------------------------------------------------

Použitá literatúra:

(1) https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/immunization-coverage

(2) Posúdenie rizika centrom ECDC „Kto v EÚ/EHP je vystavený riziku osýpok?“ (v angličtine), 28. mája 2019 (EN): https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/risk-assessment-measles-eu-eea-2019

Účinnosť očkovacích látok

Schválené očkovacie látky sú účinné pri prevencii ochorenia, prevencii výskytu závažných príznakov a znižovaní prenosu.

Page last updated 13 mar 2020