Kedy očkovať

Očkovacie látky chránia ľudí v rôznych fázach života. Očkovacie látky sa odporúčajú pre rôzne vekové skupiny, často pre dojčatá a deti, rovnako však aj pre dospievajúcich, dospelých a starších ľudí.

V rámci vnútroštátnych plánov očkovania v krajinách EÚ/EHP sa odporúčajú očkovacie látky v rôznom veku a pre špecifické populácie. Takisto obsahujú odporúčania pre ľudí s chronickými chorobami. V niektorých krajinách sa takéto odporúčania vydávajú na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni.

Zdravotnícki pracovníci (napr. lekári, zdravotné sestry) zohrávajú dôležitú úlohu pri zabezpečovaní toho, aby pacienti, o ktorých sa starajú, dostávali odporúčané vakcíny v správnom čase.

Niektoré vakcíny nie sú súčasťou bežných plánov očkovania, sú však zacielené na osobitné skupiny. Napríklad v prípade ľudí, ktorí cestujú do oblastí s výskytom určitých infekčných chorôb, ako je žltá zimnica a týfusová horúčka, môže byť potrebné očkovanie. V niektorých krajinách sa pred povolením vstupu do krajiny vyžaduje doklad o určitých očkovaniach.

Očkovacie schémy v EÚ/EHP

Kedy by sa mali ľudia dať zaočkovať proti chorobám? Tu sa dozviete, čo odporúčajú jednotlivé krajiny EÚ/EHP.

Page last updated 13 mar 2020