Ružienka

Prehľad

Čo je ružienka?

Ružienka (rubeola) je vírusová infekcia. U zdravých jedincov má zvyčajne mierny priebeh. Ak sa však infikuje žena počas prvých troch mesiacoch tehotenstva, s veľkou pravdepodobnosťou dôjde k potratu alebo poškodeniu plodu, čo sa po narodení prejaví ako vrodený rubeolový syndróm (CRS). CRS môže viesť k hluchote, slepote alebo mentálnej retardácii dieťaťa.

Symptoms of rubella

Akú sú príznaky ružienky?

Až u 50 % ľudí infikovaných ružienkou sa nemusia prejaviť žiadne príznaky. Ak sa vyskytnú, ide najčastejšie o tieto:

  • červená vyrážka;
  • zdurenie lymfatických uzlín za ušami a na šiji;
  • bolesť a zápal kĺbov u dospelých.

Aké komplikácie sa spájajú s ružienkou?

Dôsledky pre tehotné neočkované ženy sú mimoriadne ťažké, pretože nakazenie vírusom počas tehotenstva môže viesť k potratu alebo vrodenému rubeolovému syndrómu u detí po narodení.

family illustration

Ako sa ochorenie prenáša?

Vírus ružienky sa prenáša kvapôčkovou infekciou, keď infikovaná osoba kašle alebo kýcha.

Kto je vystavený riziku nakazenia ružienkou?

Ktokoľvek, kto neprekonal túto chorobu alebo nebol očkovaný vakcínou MMR, sa môže infikovať.

Baby being vaccinated

Ako sa dá ružienke predchádzať?

Jedinú ochranu proti ružienke poskytuje očkovanie. MMR (osýpky, mumps a ružienka) je kombinovaná vakcína, ktorá chráni proti osýpkam, mumpsu a ružienke. Vakcína MMR je bezpečná a účinná a takmer bez vedľajších účinkov. Hlásené sú mierne reakcie, ako je horúčka, začervenanie alebo opuch na mieste vpichu injekcie. U niektorých očkovaných jedincov sa môže vyskytnúť neinfekčná mierna vyrážka podobná osýpkam bežne po 7 až 14 dňoch po očkovaní, ktorá vymizne do jedného až troch dní.

Na maximálnu ochranu sa vyžadujú dve očkovacie dávky. Prvá dávka sa podáva medzi 10. až 18. mesiacom veku vo väčšine európskych krajín. Druhá dávka sa môže podať jeden mesiac po prvej dávke podľa národného očkovacieho kalendára.

Ženy, ktoré plánujú otehotnieť, by si ešte pred otehotnením mali overiť stav svojho očkovania, pretože počas tehotenstva nemôžu byť očkované proti ružienke.

Ako sa ružienka lieči?

Neexistuje osobitná liečba ružienky. Liečba spočíva hlavne v zmierňovaní príznakov.

 

Viac informácií nájdete na webovej stránke ECDC: https://www.ecdc.europa.eu/en/rubella/factsheet (EN)

Poznámka: Údaje v tomto informačnom liste majú iba informatívny charakter a nemajú sa použiť namiesto odborného osobného poradenstva a posudku zdravotníckeho pracovníka.

Viac informačných listov

Chrípka

Hlavné informácie o chrípke, príznakoch, komplikáciách, rizikových faktoroch, spôsobe šírenia, prevencii a liečbe.

Čierny kašeľ

Hlavné informácie o čiernom kašli, príznakoch, komplikáciách, rizikových faktoroch, spôsobe šírenia, prevencii a liečbe.

Detská obrna

Hlavné informácie o detskej obrne, príznakoch, komplikáciách, rizikových faktoroch, spôsobe šírenia, prevencii a liečbe.

Page last updated 13 mar 2020