Osýpky

Prehľad

Čo sú osýpky?

Osýpky sú vysoko nákazlivá vírusová choroba, ktorá sa môže vyskytnúť v každom veku a môže sa veľmi rozšíriť. Ide o vážnu chorobu, ktorá môže viesť ku komplikáciám a dokonca k smrti.

Symptoms of measles

Aké sú príznaky osýpok?

Príznaky osýpok sa zvyčajne objavujú po 10 až 12 dňoch infekcie:

  • prvotné príznaky pripomínajú prechladnutie s výtokom z nosa, kašľom a miernou horúčkou,
  • oči sčervenajú a stanú sa citlivé na svetlo,
  • na tretí až siedmy deň môže teplota dosiahnuť až 41 ⁰C,
  • červená vyrážka trvajúca štyri až sedem dní sa najprv objaví na tvári a následne sa rozšíri po celom tele,
  • malé biele škvrny sa môžu takisto objaviť na ďasnách a vnútornej strane líc.
complication illustration

Aké komplikácie spôsobujú osýpky?

V prípade 30 % detí a dospelých infikovaných osýpkami môžu vzniknúť komplikácie. Medzi ne môžu patriť ušné infekcie a hnačka.

Pneumónia je potenciálne závažná komplikácia, ktorá viedla k úmrtiu niekoľkých pacientov s osýpkami. Pneumónia je najčastejšou príčinou úmrtí súvisiacich s osýpkami.

Miera úmrtnosti v prípade osýpok je 1 –  3 osoby na 1 000 prípadov a je najvyššia u osôb mladších ako 5 rokov a medzi jednotlivcami s oslabenou imunitou.

Približne u 1 pacienta z 1 000, ktorí sú napadnutí osýpkami, vznikne zápal mozgového tkaniva (encefalitída), stav, ktorého výsledkom je permanentná neurologická porucha v približne jednom zo štyroch prípadov.

Veľmi zriedkavo môže perzistujúca infekcia vírusom osýpok zapríčiniť subakútnu sklerotizujúcu panencefalitídu (SSPE), čo je choroba, pri ktorej dochádza k postupnej degenerácii nervov a mozgového tkaniva a ktorej výskyt je pravdepodobnejší, ak k infekcii osýpkami dôjde v mladšom veku. SSPE sa zvyčajne objavuje niekoľko rokov po tom, ako mal postihnutý pacient osýpky, v priemere sa pozoruje 7 až 10 rokov po infekcii. Medzi príznaky patria zmeny osobnosti, postupné zhoršovanie duševného stavu, svalové kŕče a iné neuromuskulárne príznaky. Proti SSPE neexistuje liek a vždy vedie k smrti.

woman coughs

Ako sa osýpky šíria?

Vírus osýpok sa prenáša kvapôčkovou infekciou, keď infikovaná osoba kašle alebo kýcha. Kvapôčky obsahujúce vírus zostávajú v ovzduší niekoľko hodín a vírus zostáva infekčný na kontaminovaných povrchoch až dve hodiny. Infikovaná osoba môže prenášať osýpky dokonca aj pred vznikom vyrážky (zvyčajne 4 dni) a približne 4 dní po jej objavení.

Osýpky sa medzi nezaočkovanými jednotlivcami šíria rýchlo. Odhaduje sa, že jedna osoba s osýpkami môže nainfikovať v priemere 12 až 18 nechránených ľudí.

Kto je vystavený riziku nakazenia osýpkami?

Každý, kto nebol zaočkovaný proti osýpkam alebo nemal túto chorobu, je vystavený riziku nakazenia osýpkami v akomkoľvek veku.

Baby being vaccinated

Aké sú možnosti prevencie pred osýpkami?

Jedinú ochranu pred osýpkami poskytuje očkovanie. MMR (osýpky, mumps a ružienka) je kombinovaná vakcína, ktorá chráni proti osýpkam, mumpsu a ružienke. Vakcína MMR je bezpečná a účinná a takmer bez vedľajších účinkov. Hlásené sú mierne reakcie, ako je horúčka, začervenanie alebo opuch na mieste vpichu injekcie. U niektorých očkovaných jedincov sa môže vyskytnúť neinfekčná mierna vyrážka podobná osýpkam, zvyčajne 7 až 14 dní po očkovaní, ktorá vymizne do jedného až troch dní.

Na maximálnu ochranu sa vyžadujú dve očkovacie dávky. Prvá dávka sa podáva medzi 10. až 18. mesiacom veku v európskych krajinách. Druhá dávka sa môže podať jeden mesiac alebo neskôr po prvej dávke podľa národného očkovacieho kalendára.

Počas epidémie sa môže vakcína MMR podávať v skoršom veku. Dojčatá vo veku od 6 do 9 mesiacov, ktoré sa nachádzajú v oblasti (alebo do nej budú cestovať) s vysokým rizikom vystavenia osýpkam, by mali dostať dodatočnú dávku vakcíny MMR. Takáto dávka osobám mladším ako 9 mesiacov je doplnková k dvom dávkam zahrnutým do národného programu očkovania, ktorých cieľom je zabezpečenie úplnej ochrany.

doctor illustration

Ako sa osýpky liečia?

Pre osýpky neexistuje žiadna konkrétna liečba. Väčšina ľudí sa zotaví pomocou podpornej liečby, ktorá môže zahŕňať dostatočný príjem tekutín a lieky proti horúčke.

Na zabránenie šíreniu osýpok sa zaviedlo množstvo opatrení, napr. karanténa v škole alebo práci pre choré osoby, ako aj pre osoby, ktoré boli v blízkom kontakte a ich stav očkovania nie je známy.

Antibiotiká nie sú proti osýpkam účinné, pretože sú spôsobené vírusom. Používajú sa však často na liečbu komplikácií súvisiacich s bakteriálnymi infekciami, ktoré by mohli osýpky zapríčiniť, napr. pneumóniou a ušnými infekciami.

 

Viac informácií nájdete na webovej stránke ECDC: https://www.ecdc.europa.eu/en/measles/facts/factsheet (EN)

Poznámka: Údaje v tomto informačnom liste majú iba informatívny charakter a nemajú sa použiť namiesto odborného osobného poradenstva a posudku zdravotníckeho pracovníka.

Page last updated 13 mar 2020