Detská obrna

Prehľad

Čo je detská obrna?

Poliomyelitída je vírusové ochorenie, ktoré postihuje centrálnu nervovú sústavu. V minulosti bola hlavnou príčinou úmrtí, akútnych paralýz a doživotných zdravotných postihnutí.

Svetové zdravotnícke zhromaždenie (WHA) v roku 1988 odhlasovalo rezolúciu, ktorej cieľom bolo detskú obrnu odstrániť. V nadväznosti nato boli prijaté rozsiahle programy očkovania, vďaka ktorým sa divoký poliovírus podarilo vo väčšine oblastí na celom svete úspešne odstrániť. V súčasnosti pokračuje úsilie v záujme zastavenia prenosu detskej obrny, ku ktorému v niekoľkých zvyšných krajinách ešte stále dochádza.

V boji proti detskej obrne zohráva kľúčovú úlohu očkovanie, pričom cieľom je dosiahnuť globálny stav bez detskej obrny.

Image of woman with fever

Aké sú príznaky detskej obrny?

Prejavy poliovírusovej infekcie môžu byť rôzne. Infekcia sa nemusí prejaviť vôbec alebo môže viesť k paralýze alebo až k úmrtiu.

 • Približne u 70 % osôb infikovaných poliovírusom sa neprejavia žiadne príznaky.
 • U 20 % infikovaných má infekcia len mierne príznaky (napr. horúčka, bolesť hlavy, vracanie a hnačka).
 • K ochrnutiu dochádza u menej ako 1 % všetkých nakazených osôb a môže viesť k trvalej invalidite a úmrtiu. Ochorenie sa začína príznakmi meningitídy, po ktorých nasleduje závažná bolesť svalov, strata citlivosti a pohyblivosti rôznych častí tela. Po jednom až dvoch dňoch postihnutá osoba pociťuje slabosť a nastupuje paralýza. Ochrnutie sa môže prejaviť v ktorejkoľvek kombinácii končatín, aj keď postihnuté sú prevažne dolné končatiny.
Image of man in wheelchair

Aké komplikácie spôsobuje detská obrna?

Asi 5 – 15 % osôb postihnutých paralýzou umrie, pretože dochádza k ochromeniu ich dýchacích svalov a dve tretiny postihnutých pociťuje trvalú slabosť. V zriedkavých prípadoch môže poliovírus zapríčiniť zápal mozgu.

Ako sa detská obrna šíri?

Detská obrna je vysoko nákazlivé ochorenie, ktoré sa ľahko prenáša z jednej osoby na druhú. Vírus sa prenáša znečistením rúk, nástrojov, jedla a vody výkalmi nakazenej osoby a kvapôčkami alebo aerosólmi z hrdla nakazenej osoby.

Kto je vystavený riziku nakazenia detskou obrnou?

Poliovírusom sa môžu infikovať všetky osoby, ktoré neboli zaočkované. Dojčatá do šiestich mesiacov môžu vykazovať určitú ochranu vďaka imunite získanej od svojej matky. Najvyššiemu riziku nakazenia sú však vystavené deti do piatich rokov.

Medzi faktory, ktoré prispievajú k šíreniu detskej obrny patria:

 • vysoká hustota obyvateľstva
 • nedostatočná infraštruktúra pre poskytovanie služieb zdravotnej starostlivosti
 • nedostatočná sanitácia
 • vysoký výskyt ochorení spôsobujúcich hnačku
 • nízka zaočkovanosť proti detskej obrne.
Baby being vaccinated

Aké sú možnosti prevencie pred detskou obrnou?

Detskú obrnu nie je možné liečiť. Je možné jej predchádzať len imunizáciou. Osoby môžu získať imunitu voči tejto chorobe po očkovaní alebo po nakazení týmto vírusom.

K dispozícii sú dva typy očkovacích látok: inaktivovaná vakcína proti detskej obrne (IPV) a živá atenuovaná perorálna vakcína proti detskej obrne (OPV). Obidve sú proti detskej obrne vysoko účinné.

Hoci sa vakcína OPV v EÚ nepoužíva, v niektorých krajinách, kde dochádza k prenosu divého poliovírusu, ju ešte stále podávajú, aby bolo možné kontrolovať ohniská nákazy. Vakcína OPV je bezpečná, účinná a zastavuje šírenie detskej obrny.

V zriedkavých prípadoch (a len v komunitách so zníženou imunizáciou) však živý oslabený vírus z vakcíny OPV môže cirkulovať v komunite dlhší čas a zmutovať do formy, ktorá spôsobuje paralýzu. Neznamená to ale, že sa znovu objavil divý poliovírus. Z tohto dôvodu existuje proces, aby sa na celom svete čo najskôr zastavilo používanie tejto očkovacej látky. Malo by sa tak stať hneď po eradikácii prípadov prenosu divého poliovírusu.

Očkovanie proti detskej obrne vakcínou IPV je v členských štátoch EÚ súčasťou rutinných programov imunizácie detí. Očkovaciu látku IPV možno podávať samostatne alebo v kombinácii s inými očkovacími látkami (napr. proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, hepatitíde B a Haemophilus influenzae typu B).

Prenos poliovírusu možno obmedziť aj týmito opatreniami:

 • zabezpečením čistej vody
 • zlepšením hygienických návykov
 • zlepšením sanitárnych podmienok.

Ako sa detská obrna lieči?

V súčasnosti nie je k dispozícii žiadna špecifická liečba pre prípady akútnej poliomyelitídy a u postihnutých osôb sa liečia príznaky. Trvalá paralýza v dôsledku detskej obrny je nezvratná, liečbou sa dosiahne len zlepšenie pohyblivosti.

Page last updated 3 okt 2022