Prehľad

Čo je chrípka?

Chrípka je nákazlivé ochorenie dýchacích ciest spôsobené infekciou vírusom chrípky. V Európe sa chrípka objavuje vo forme pravidelných každoročných epidémií v zimnom období.

Odhaduje sa, že v Európskej únii (EÚ)/Európskom hospodárskom priestore (EHP) sa každý rok takmer 50 miliónov ľudí nakazí vírusmi sezónnej chrípky.

Chrípkou sa môžu nakaziť aj zvieratá (napríklad vtáčia a prasacia chrípka), ktoré potom v niektorých prípadoch môžu nakaziť ľudí.

Okrem sezónnych epidémií sa občas sa môžu príležitostne objaviť aj nové vírusy chrípky, ktoré môžu spôsobiť pandémiu. Pandémia vírusu chrípky je rýchle šírenie nového ľudského vírusu chrípky po celom svete.

Symptoms of influenza

Aké sú príznaky infekcie chrípky?

Infekcia vírusom chrípky sa nemusí prejaviť u každého. Tí, u ktorých však ochorenie prepukne, majú tieto bežné príznaky:

 • horúčka alebo zimnica,
 • bolesť hlavy,
 • bolesť svalov,
 • celkový pocit choroby,
 • nádcha,
 • bolesť hrdla,
 • kašeľ.

Závažnosť choroby sa vo veľkej miere v jednotlivých prípadoch líši, a to počnúc prípadmi, keď sa príznaky neprejavia až po prípady závažného priebehu ochorenia. V nekomplikovaných prípadoch príznaky obvykle samy do jedného týždňa od ich nástupu vymiznú.

Father and child

Aké komplikácie spôsobuje vírus chrípky?

Medzi komplikácie spojené s chrípkou patria okrem iného zápal pľúc a encefalitída (zápal mozgu).

U veľmi malých detí, starších osôb s oslabeným zdravím a v prípade niektorých rizikových skupín sa závažné choroby a komplikácie vyskytujú bežnejšie. Približne polovica detí a dospelých v produktívnom veku, ktorí nemajú žiadne iné ťažkosti, však aj tak potrebuje intenzívnu starostlivosť.

Ako sa chrípka šíri?

Chrípka sa ľahko šíri z osoby na osobu prevažne pri priamom kontakte so sekrétmi nakazených pacientov, ako sú kvapôčky tekutín, ktoré sa dostávajú do vzduchu, keď kašlú alebo vydychujú. Šíri sa tiež prostredníctvom sekrétov na rukách, či látkach a povrchoch, ktorých sa ľudia dotýkajú.

Kto je vystavený riziku nakazenia vírusom chrípky?

Chrípkou sa každý rok nakazí približne 20 % obyvateľstva a u každej štvrtej osoby sa príznaky aj prejavia.

Deti sa nakazia o čosi častejšie ako dospelí z dôvodu ich nedostatočne vyvinutého imunitného systému. U detí je aj väčšia pravdepodobnosť nákazy pre ich horšie hygienické návyky.

Medzi vysokorizikové skupiny patria:

 • staršie osoby,
 • ľudia každého veku s chronickými ochoreniami (napríklad s chorobou srdca, s problémami s pľúcami a dýchacími cestami, a ľudia, ktorí trpia cukrovkou alebo majú problémy s imunitným systémom),
 • tehotné ženy a
 • deti mladšie ako päť rokov.

U týchto ľudí je vyššia pravdepodobnosť, že budú trpieť závažným priebehom ochorenia než tí, ktorí sú inak zdraví.

process of vaccination illustration

Ako sa pred chrípkou chrániť?

Najúčinnejším spôsobom prevencie pred chrípkou je očkovanie. Členské štáty odporúčajú očkovanie proti sezónnej chrípke rizikovým skupinám, ako sú staršie osoby vo veku od ≥ 50 do ≥ 65 rokov, podľa príslušnej krajiny, a osobám s chronickými ochoreniami.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a EÚ (1) odporúčajú, aby krajiny zlepšili pokrytie očkovaním zdravotníckych pracovníkov. Väčšina členských štátov EÚ dodržiava odporúčania WHO, pokiaľ ide o očkovanie tehotných žien, a v súlade s odporúčaniami niektoré krajiny očkujú zdravé deti vo veku 6 mesiacov až 5 rokov.

Vzhľadom na to, že vírusy chrípky sa neustále menia a vyvíjajú, každý rok je potrebné zloženie očkovacej látky proti sezónnej chrípke aktualizovať.

Ako sa chrípka lieči?

Vo väčšine prípadov chrípky sa na prekonanie príznakov pacientom odporúča, aby ochorenie vyležali a pili veľké množstvo tekutín. Domácou liečbou sa tiež minimalizuje riziko nakazenia ďalších osôb. Pokiaľ sa stav pacientov naďalej zhoršuje, odporúča sa, aby vyhľadali lekársku pomoc.

Bezpečným a účinným opatrením na liečbu chrípky je užívanie antivírusových liekov, ktoré sa majú nasadiť čo možno najskôr po nástupe choroby. Tieto lieky sa všeobecne odporúčajú pre hospitalizovaných pacientov, závažné alebo rýchlo sa zhoršujúce prípady a vysokorizikové skupiny. (2)

V niektorých prípadoch sa u pacientov v dôsledku chrípkovej infekcie objavia bakteriálne komplikácie a tieto je potrebné liečiť antibiotikami.

Poznámka: Údaje uvedené v tomto informačnom prehľade sú určené na poskytnutie všeobecných informácií a nemajú nahrádzať odborné vedomosti a úsudok zdravotníckych pracovníkov v jednotlivých prípadoch.

Ďalšie informačné prehľady

Čierny kašeľ

Hlavné informácie o čiernom kašli, príznakoch, komplikáciách, rizikových faktoroch, spôsobe šírenia, prevencii a liečbe.

Detská obrna

Hlavné informácie o detskej obrne, príznakoch, komplikáciách, rizikových faktoroch, spôsobe šírenia, prevencii a liečbe.

Hepatitída A

Hlavné informácie o hepatitíde A, príznakoch, komplikáciách, rizikových faktoroch, spôsobe šírenia, prevencii a liečbe.

Page last updated 7 nov 2022