Informačné listy o ochoreniach

disease illustration

V súčasnosti je možné očkovaním predchádzať viacerým ochoreniam. Vďaka očkovaniu môžu byť ľudia chránení pred ochoreniami, ktoré by mohli mať vážne dôsledky pre zdravie. Očkovaním sa takisto znižuje riziko šírenia ochorenia medzi rodinnými príslušníkmi, spolužiakmi alebo kolegami, priateľmi a susedmi, ako aj medzi inými ľuďmi v spoločnosti. Neustále prebieha výskum na vyvinutie očkovacích látok proti ďalším ochoreniam.

Ak sa chcete dozvedieť viac o ochoreniach, ktorým je možné predchádzať očkovaním, prečítajte si informačné listy uvedené nižšie. Každý informačný list obsahuje kľúčové údaje o ochorení spolu s prehľadom príznakov, komplikácií, spôsobu šírenia ochorenia, ohrozených skupín, spôsobu prevencie a liečby.

V súčasnosti sú k dispozícii informačné listy o niektorých ochoreniach, ktorým možno predchádzať očkovaním, ako aj o ochorení COVID-19Ďalšie informačné listy pribudnú neskôr.

Chrípka

Hlavné informácie o chrípke, príznakoch, komplikáciách, rizikových faktoroch, spôsobe šírenia, prevencii a liečbe.

Čierny kašeľ

Hlavné informácie o čiernom kašli, príznakoch, komplikáciách, rizikových faktoroch, spôsobe šírenia, prevencii a liečbe.

COVID-19

Hlavné informácie o ochorení COVID-19, príznakoch, komplikáciách, dlhodobom ochorení COVID-19, spôsobe šírenia ochorenia a rizikových faktoroch.

Detská obrna

Hlavné informácie o detskej obrne, príznakoch, komplikáciách, rizikových faktoroch, spôsobe šírenia, prevencii a liečbe.

Hepatitída A

Hlavné informácie o hepatitíde A, príznakoch, komplikáciách, rizikových faktoroch, spôsobe šírenia, prevencii a liečbe.

Hepatitída B

Základné informácie o príznakoch, komplikáciách, rizikových faktoroch, spôsobe prenosu, prevencii a liečbe hepatitídy B.

Kliešťová encefalitída (TBE)

Základné informácie o kliešťovej encefalitíde, príznakoch, komplikáciách, rizikových faktoroch, spôsobe šírenia, prevencii a liečbe.

Poznámka: Údaje v týchto informačných listoch majú iba informatívny charakter a nemajú sa použiť namiesto odborného osobného poradenstva a posudku zdravotníckeho pracovníka.

Page last updated 13 mar 2020