Očkovacie látky proti ochoreniu COVID-19

Zodpovednosťou EÚ je zaručiť, aby by široká verejnosť v členských štátoch EÚ/EHP získala prístup k bezpečným a účinným vakcínam proti ochoreniu COVID-19. Európska komisia povoľuje očkovacie látky proti ochoreniu COVID-19 na základe hodnotenia Európskej agentúry pre lieky (EMA) a po konzultácii s členskými štátmi EÚ. Prvé očkovacie látky boli podané koncom roku 2020.

Ako fungujú očkovacie látky proti ochoreniu COVID-19

Očkovacie látky proti ochoreniu COVID-19 predchádzajú tomuto ochoreniu tak, že vyvolajú imunitnú odpoveď.

Väčšina očkovacích látok proti ochoreniu COVID-19 vyvolá imunitnú odpoveď na malú časť vírusu SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 je vírus, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19.

Ak sa osoba zaočkovaná očkovacou látkou proti ochoreniu COVID-19 neskôr infikuje vírusom, jej imunitný systém ho rozpozná.

Keďže imunitný systém tejto osoby je už pripravený vírus napadnúť, dokáže ju ochrániť pred vírusom a ochorením COVID-19.

Viac informácií o Ako účinkujú očkovacie látky.

Vývoj a schvaľovanie očkovacích látok proti ochoreniu COVID-19

Očkovacie látky proti ochoreniu COVID-19 boli vyvinuté podľa rovnakých právnych požiadaviek na kvalitu, bezpečnosť a účinnosť ako všetky ostatné očkovacie látky.

Očkovacie látky proti ochoreniu COVID-19 sa podobne ako všetky očkovacie látky testujú najprv v laboratóriách, vrátane testov na zvieratách, a nakoniec na dobrovoľníkoch.

Pred vydaním povolenia na používanie Európska agentúra pre lieky (EMA) vyhodnotí očkovacie látky proti ochoreniu COVID-19 na základe rovnako prísnych noriem ako ostatné očkovacie látky. Viac informácií o Schvaľovaní vakcín v Európskej únii.

Na rozdiel od iných očkovacích látok boli očkovacie látky proti ochoreniu COVID-19 podstatne rýchlejšie vyvinuté a postup ich schválenia sa veľmi urýchlil v dôsledku ohrozenia verejného zdravia vírusom.

V čo najkratšom čase EMA preskúma vysokokvalitné žiadosti od spoločností vyrábajúcich očkovacie látky proti ochoreniu COVID-19 a zároveň zabezpečí, aby jej rozhodnutia boli naďalej spoľahlivé. Tento proces spočíva:

  • v poskytovaní poradenstva pri príprave ich žiadosti o povolenie na uvedenie na trh tým subjektom, ktoré vyvíjajú očkovacie látky proti ochoreniu COVID-19,
  • vo využití postupov rýchleho preskúmania,
  • vo vyhodnotení kľúčových údajov o očkovacích látkach proti ochoreniu COVID-19 bezprostredne po ich sprístupnení.

 

Sledovanie bezpečnosti a účinnosti očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19

EÚ neustále sleduje bezpečnosť a účinnosť očkovacích látok proti ochoreniu COVID-19

EMA sleduje ich vedľajšie účinky podobne ako v prípade ostatných očkovacích látok.

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) súbežne intenzívne monitoruje účinnosť očkovacích látok proti ochoreniu COVID-19.

Vďaka tomu EMA okamžite dokáže identifikovať a vyhodnotiť nové informácie o prínosoch a bezpečnosti očkovacích látok proti ochoreniu COVID-19. Tým sa odhalia akékoľvek možné riziká a budú sa čo najrýchlejšie riešiť, pozri aj Sledovanie bezpečnosti očkovacích látok a hlásenie vedľajších účinkov.

Vakcíny povolené na používanie v Európskej únii

Súvisiaci obsah

COVID-19

Hlavné informácie o ochorení COVID-19, príznakoch, komplikáciách, dlhodobom ochorení COVID-19, spôsobe šírenia ochorenia a rizikových faktoroch.

Page last updated 24 nov 2022