Obowiązkowe lub zalecane szczepienia

Każde państwo członkowskie UE/EOG prowadzi własny program szczepień. Większość z nich oferuje szczepienia na zasadzie zalecenia. W 12 państwach UE/EOG szczepienie dzieci przeciwko niektórym chorobom jest obowiązkowe, choć każde z państw uznaje różne szczepionki za obowiązkowe.

Państwa UE/EOG mogą pochwalić się wysokimi poziomami wyszczepialności, zarówno jeśli chodzi o obowiązkowe, jak i nieobowiązkowe szczepienia.

Każde państwo samodzielnie decyduje o tym, czy szczepienie jest obowiązkowe, czydobrowolne na jego terytorium. Władze krajowe biorą pod uwagę takie czynniki jak systemy opieki zdrowotnej, systemy prawne i normy kulturowe.

Wykaz państw stosujących obowiązkowe szczepienia znajduje się w harmonogramie szczepień (Vaccine Scheduler).

Page last updated 13 mar 2020