Kiedy unikać szczepień?

Pregnant woman
© iStock

Immunizacja może być przeciwwskazana dla niektórych osób, co oznacza, że nie powinny one otrzymać szczepionki. Ewentualne przeciwwskazania należy zawsze omówić z pracownikiem służby zdrowia przed przyjęciem szczepionki.

Szczepionka jest przeciwwskazana dla osób z alergią na którekolwiek substancje czynne lub składniki wymienione w informacji o produkcie.

Wcześniejsze wystąpienie reakcji „anafilaktycznej” lub innych poważnych reakcji alergicznych po otrzymaniu szczepionki jest przeciwwskazaniem do przyjęcia kolejnych jej dawek. Anafilaksja jest rzadką, gwałtowną i skrajną reakcją, która może wywołać wstrząs, obrzęk i trudności z oddychaniem. Występuje zazwyczaj w ciągu kilku minut od wystawienia na działanie alergenu. Osoba, u której wystąpiła anafilaksja lub inna poważna reakcja alergiczna po przyjęciu szczepionki, nie powinna jej ponownie otrzymać, chyba że zostanie jednoznacznie stwierdzone, iż to nie szczepionka wywołała tę reakcję.

Niektóre zaburzenia układu odpornościowego (np. wrodzone niedobory odporności), czy też zabiegi medyczne (np. chemioterapia, przeszczep szpiku kostnego lub innego organu, albo przyjmowanie wysokich dawek sterydów) stanowią przeciwwskazania dla niektórych szczepionek, np. przeciwko odrze, śwince, różyczce, ospie wietrznej czy durowi brzusznemu.

W niektórych przypadkach zalecane jest ukończenie cyklów koniecznych szczepień przed rozpoczęciem leczenia, ponieważ w jego trakcie pacjent może być bardziej narażony na zakażenia. Pacjenci mający obniżoną odporność również odnoszą korzyści z tego, że osoby z ich otoczenia są w pełni zaszczepione (np. członkowie rodziny, opiekunowie), gdyż w ten sposób są oni pośrednio chronieni.

Niektóre szczepionki są przeciwwskazane w okresie ciąży, np. przeciwko odrze, śwince i różyczce. Należy dokładać wszelkich starań, aby kobiety otrzymały wszystkie zalecane szczepienia przed osiągnięciem wieku rozrodczego. Kobiety w wieku rozrodczym powinny omówić z pracownikiem służby zdrowia, które szczepienia zalecane są przed ciążą, w jej trakcie i po jej zakończeniu.

Mogą istnieć inne przeciwwskazania dla niektórych szczepionek. Należy o tym porozmawiać z pracownikiem służby zdrowia.

Page last updated 13 mar 2020