Szczepienia

Szczepienia chronią ludzi przed poważnymi i zagrażającymi życiu chorobami zakaźnymi, takimi jak: grypa, błonica, tężec, krztusiec, odra, świnka, różyczka, choroba meningokokowa, inwazyjna choroba pneumokokowa i poliomyelitis.

Każdego roku na całym świecie szczepienia chronią 2,7 mln ludzi przed zachorowaniem na odrę, 1 mln przed krztuścem i zapobiegają wystąpieniu tężca u 2 mln niemowląt (1).

W przeszłości wiele ludzi umierało na choroby, którym obecnie możemy zapobiegać dzięki szczepieniom. Częściej występowały też powikłania po chorobach, takie jak ślepota po odrze oraz wrodzona głuchota, zaćma czy niepełnosprawność intelektualna u dzieci, których matki chorowały na różyczkę podczas ciąży. Wiele osób urodzonych przed 1960 r.pamięta, że poliomyelitis była główną przyczyną zgonów, paraliżu i trwałej niepełnosprawności w Europie i w innych regionach.

Jak bardzo zaraźliwe są różne choroby?

how contagious measles is
Odra

Odra

12-18 osób

Kropka w środku oznacza jedną osobę dotkniętą chorobą. Połączone kropki oznaczają maksymalną i minimalną liczbę wcześniej niezakażonych i niezaszczepionych osób, które mogą zostać zakażone przez chorego. Przedstawia to zarówno najbardziej ostrożne szacowania (okrąg wewnętrzny, ciemniejsze kropki) oraz maksymalne szacunki (okrąg zewnętrzny, jaśniejsze kropki).

how contagious mumps is
Świnka

Świnka

4-7 osób

Kropka w środku oznacza jedną osobę dotkniętą chorobą. Połączone kropki oznaczają maksymalną i minimalną liczbę wcześniej niezakażonych i niezaszczepionych osób, które mogą zostać zakażone przez chorego. Przedstawia to zarówno najbardziej ostrożne szacowania (okrąg wewnętrzny, ciemniejsze kropki) oraz maksymalne szacunki (okrąg zewnętrzny, jaśniejsze kropki).

how contagious pertussis is
Krztusiec

Krztusiec

12-17 osób

Kropka w środku oznacza jedną osobę dotkniętą chorobą. Połączone kropki oznaczają maksymalną i minimalną liczbę wcześniej niezakażonych i niezaszczepionych osób, które mogą zostać zakażone przez chorego. Przedstawia to zarówno najbardziej ostrożne szacowania (okrąg wewnętrzny, ciemniejsze kropki) oraz maksymalne szacunki (okrąg zewnętrzny, jaśniejsze kropki).

how contagious rubella is
Błonica/Różyczka

Błonica/Różyczka

6-7 osób

Kropka w środku oznacza jedną osobę dotkniętą chorobą. Połączone kropki oznaczają maksymalną i minimalną liczbę wcześniej niezakażonych i niezaszczepionych osób, które mogą zostać zakażone przez chorego. Przedstawia to zarówno najbardziej ostrożne szacowania (okrąg wewnętrzny, ciemniejsze kropki) oraz maksymalne szacunki (okrąg zewnętrzny, jaśniejsze kropki).

how contagious influenza is
Grypa

Grypa

1-4 osoby

Kropka w środku oznacza jedną osobę dotkniętą chorobą. Połączone kropki oznaczają maksymalną i minimalną liczbę wcześniej niezakażonych i niezaszczepionych osób, które mogą zostać zakażone przez chorego. Przedstawia to zarówno najbardziej ostrożne szacowania (okrąg wewnętrzny, ciemniejsze kropki) oraz maksymalne szacunki (okrąg zewnętrzny, jaśniejsze kropki).

Źródło: Plotkin S, Orenstein W, Offit P. Vaccines.

Fifth Edition 2008, Elsevier Inc.

Szczepienia pomagają zapobiegać rozprzestrzenianiu się chorób w społecznościach. Zaszczepienie znacznej części populacji uniemożliwia łatwe szerzenie się chorób zakaźnych. Mówimy wtedy o „odporności populacyjnej” (zwanej również „odpornością grupową”). Szczepienia mogą wyeliminować choroby lub znacznie zmniejszyć liczbę nowych zachorowań.

Dzięki szczepieniom:

  • ospa prawdziwa została obecnie zwalczona na całym świecie;
  • przenoszenie poliomyelitis zahamowano w większości regionów świata, w tym również w Europie.

Szczepienia zapobiegają również rozwojowi niektórych rodzajów zmian przednowotworowych i nowotworów, np.:

  • szczepienie przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) może pomóc zapobiegać rakowi szyjki macicy i innym nowotworom powodowanym przez zakażenie HPV;
  • szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B może pomóc zapobiegać rakowi wątroby wywołanemu długotrwałym zakażeniem tym wirusem.

Programy szczepień przynoszą szersze korzyści dla społeczeństwa. Pomagają zmniejszyć społeczne, psychologiczne i finansowe obciążenie zdrowotne dla ludności i rządów, redukując presję wywieraną na systemy opieki zdrowotnej i socjalnej oraz umożliwiając ludziom nieprzerwane prowadzenie produktywnych działań, w tym nauki i pracy.

Immunizacja jest najlepszym sposobem nabycia odporności przeciwko chorobom, którym można zapobiegać przez szczepienia, w przeciwieństwie do odporności uzyskanej w związku z przebytą chorobą. Szczepienia zapobiegają wystąpieniu poważnych objawów choroby.

--------------------------------------------------------------------

Źródła:

(1) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_18_3458

Kiedy się szczepić

Znajdź krajowe harmonogramy szczepień dla państw UE/EOG oferujących szczepienia dla określonych grup wiekowych i populacji.

Page last updated 13 mar 2020