Decyzje dotyczące szczepionek stosowanych w różnych krajach europejskich

elderly lady being vaccinated

Poszczególne kraje europejskie decydują, które szczepionki należy włączyć do krajowych programów szczepień i finansować z krajowych systemów opieki zdrowotnej. Zależy to od czynników lokalnych, np. jak często dana choroba występuje, a także czynników ekonomicznych.

Większość krajowych programów szczepień w UE/EOG uwzględnia szczepionki przeciwko aż dwudziestu chorobom, które podaje się ludziom w konkretnym wieku. Ponadto szczepionki przeciwko określonym chorobom zaleca się czasem grupom „wysokiego ryzyka”, np. ludziom przewlekle chorym lub planującym podróż do innych części świata.

Niektóre szczepionki chronią tylko przed jedną chorobą, natomiast inne zapewniają ochronę przeciwko kilku. Czasami podaje się więcej niż jedną szczepionkę na raz, w celu ochrony przed kilkoma chorobami zakaźnymi. Łączenie szczepionek jest powszechnie przyjęte i bazuje na wynikach badań naukowych dotyczących ich korzyści i bezpieczeństwa.

Więcej informacji na temat krajowych programów szczepień znajduje się w harmonogramie szczepień ECDC oraz na oficjalnych stronach internetowych krajów UE/EOG, poświęconych szczepieniom tutaj.

Korzyści ze szczepień

Szczepionki zapobiegają chorobom, które mogą powodować problemy zdrowotne, niepełnosprawności lub śmierć. Wiele chorób obecnie występuje rzadko dzięki szczepieniom.

Skuteczność szczepień

Zatwierdzone szczepionki są skuteczne w zapobieganiu chorobom, poważnym objawom i ograniczaniu przenoszenia zakażeń.

Page last updated 13 mar 2020