Arkusz informacyjny

Czym jest błonica?

Błonica jest poważną chorobą wywoływaną przez bakterię – maczugowca błonicy (łac. Corynebacterium diphtheriae) (w niektórych przypadkach także przez bakterię Corynebacterium ulcerans) – która kolonizuje błony śluzowe gardła i górnych dróg oddechowych i może wytwarzać toksynę grożącą uszkodzeniem innych narządów.

Image of woman with fever

Jakie są objawy błonicy?

U osób zakażonych bakteriami błonicy mogą, ale nie muszą, wystąpić objawy. Osoby takie są nosicielami bakterii i mogą zarażać inne osoby.

  • U większości osób z błonicą wystąpi zakażenie dróg oddechowych, któremu w ciągu pierwszych kilku dni będzie towarzyszyć ból gardła i niezbyt wysoka gorączka. W przypadku łagodnych postaci choroby nie będzie innych objawów.
  • Jeżeli choroba ma cięższy przebieg, pojawi się gęsta błona. Błona może występować miejscowo, np. tylko na migdałkach lub w gardle, lub może obejmować dużą część dróg oddechowych pacjenta. W cięższych przypadkach może rozwinąć się „szyja prokonsula” lub „szyja Nerona” – obrzęk węzłów chłonnych powodujący charakterystyczny wygląd szyi.
  • Błonica może prowadzić do zmian skórnych powodujących powstanie niegojących się wrzodów pokrytych szarą błoną. Częściej obserwuje się je u osób dotkniętych ubóstwem, bezdomnością lub używających narkotyków.

Jakie są powikłania błonicy?

Na błonicę dróg oddechowych umiera średnio 1 na 10 pacjentów, nawet pomimo leczenia. Najczęstszą przyczyną zgonu z powodu zarażenia błonicą są zaburzenia serca. W błonicy może również dochodzić do uwolnienia toksyn do układu krążenia i tkanek, co może powodować rozległe uszkodzenie narządów. Możliwe są również powikłania ze strony serca i układu nerwowego, np. paraliż.

woman coughs

Jak można zarazić się błonicą?

Błonica szerzy się drogą kropelkową z układu oddechowego osoby zakażonej, w szczególności przez kaszel lub kichanie. Jeżeli choroba atakuje skórę, może się rozprzestrzeniać poprzez kontakt z ranami lub zmianami chorobowymi u zakażonej osoby.

Osoby z nieleczoną błonicą mogą zarażać przez okres do czterech tygodni, a osoby przenoszące te bakterie mogą zarażać dłużej, nawet w przypadku braku objawów.

Postać choroby atakująca skórę jest najczęściej obserwowana u osób dotkniętych ubóstwem, bezdomnością lub używających narkotyków. Do czynników ryzyka sprzyjających zakażeniu należą również podróże, bliski kontakt z bydłem oraz spożywanie surowych produktów mlecznych.

Kto jest narażony na zakażenia błonicą?

Zakażeniem się błonicą są zagrożone osoby, które nie były szczepione i miały bliski kontakt z osobą zakażoną.

Baby being vaccinated

Jak można zapobiegać zakażeniu błonicą?

Dostępna jest skuteczna szczepionka przeciw błonicy. Powszechne szczepienia znacząco zmniejszyły liczbę przypadków zachorowań w Europie i na całym świecie. Szczepienie przeciw błonicy stanowi część rutynowego programu szczepień ochronnych, a szczepionka jest podawana w skojarzeniu ze szczepionkami przeciw innym chorobom. Jednak jeżeli wskaźnik wyszczepienia spadnie, liczba przypadków błonicy może ponownie wzrosnąć.

Jak leczy się błonicę?

Błonicę można leczyć antytoksynami i antybiotykami. Osoby mieszkające z osobą zakażoną błonicą mogą profilaktycznie otrzymać leczenie antybiotykami.

Page last updated 3 paź 2022