Informacje o chorobach

disease illustration

Obecnie wielu chorobom można zapobiec za pomocą szczepień. Dzięki nim ludzie mogą być chronieni przed chorobami, które mają potencjalnie poważne konsekwencje dla ich zdrowia. Szczepienia ograniczają również ryzyko szerzenia się chorób wśród członków rodziny, rówieśników szkolnych, współpracowników, przyjaciół, sąsiadów i innych osób wchodzących w skład danej społeczności. Prowadzone są badania nad opracowaniem szczepionek przeciwko większej liczbie chorób.

Aby dowiedzieć się więcej o chorobach, którym można zapobiegać za pomocą szczepień, zapoznaj się z informacjami dostępnymi poniżej. Każda broszura informacyjna zawiera podstawowe fakty nt. danej choroby, przegląd jej objawów, powikłań, sposobu w jaki się rozprzestrzenia, grupy narażonej na ryzyko zachorowania, sposobów zapobiegania chorobie i jej leczenia.

W tej chwili dostępnych jest kilka ulotek informacyjnych zarówno na temat chorób, którym można zapobiec dzięki szczepieniom, jak i na temat COVID-19. Kolejne zostaną opublikowane w późniejszym czasie.

 

 

Błonica

Najważniejsze fakty dotyczące błonicy, objawów, powikłań, czynników ryzyka, sposobu rozprzestrzeniania się, profilaktyki i leczenia.

Choroba meningokokowa

Najważniejsze fakty dotyczące choroby meningokokowej, jej objawów, powikłań, czynników ryzyka, sposobów rozprzestrzeniania się, profilaktyki i leczenia.

COVID-19

Najważniejsze fakty na temat COVID-19, objawów, powikłań, przewlekłego COVID-19, rozprzestrzeniania się i czynników ryzyka choroby.

Gruźlica

Najważniejsze informacje dotyczące objawów, czynników ryzyka, sposobu rozprzestrzeniania się, profilaktyki i leczenia gruźlicy oraz ewentualnych następstw.

Grypa

Najważniejsze fakty dotyczące grypy, objawów, powikłań, czynników ryzyka, sposobu rozprzestrzeniania się, profilaktyki i leczenia.

Kleszczowe zapalenie mózgu (KZM)

Najważniejsze fakty dotyczące kleszczowego zapalenia mózgu (KZM), objawów, powikłań, czynników ryzyka, sposobu rozprzestrzeniania się, profilaktyki i leczenia.

Krztusiec

Najważniejsze fakty dotyczące krztuśca, objawów, powikłań, czynników ryzyka, sposobu rozprzestrzeniania się, profilaktyki i leczenia.

Odra

Najważniejsze fakty dotyczące odry, objawów, powikłań, czynników ryzyka, sposobu rozprzestrzeniania się, profilaktyki i leczenia.

Polio

Najważniejsze fakty dotyczące polio, objawów, powikłań, czynników ryzyka, sposobu rozprzestrzeniania się, profilaktyki i leczenia.

Półpasiec

Najważniejsze fakty dotyczące półpaśca, objawów, powikłań, czynników ryzyka, sposobu rozprzestrzeniania się, profilaktyki i leczenia.

Różyczka

Najważniejsze fakty dotyczące różyczki, objawów, powikłań, czynników ryzyka, sposobu rozprzestrzeniania się, profilaktyki i leczenia.

RSV

Najważniejsze fakty dotyczące objawów, powikłań, czynników ryzyka, sposobu rozprzestrzeniania się, profilaktyki, szczepienia i leczenia RSV.

WZW typu A

Najważniejsze fakty dotyczące WZW typu A, objawów, powikłań, czynników ryzyka, sposobu rozprzestrzeniania się, profilaktyki i leczenia.

WZW typu B

Najważniejsze fakty dotyczące WZW typu B, objawów, powikłań, czynników ryzyka, sposobu rozprzestrzeniania się, profilaktyki i leczenia.

Uwaga: Celem niniejszej broszury jest udzielenie ogólnych informacji i nie powinna ona zastąpić profesjonalnej porady medycznej.