WZW typu A

Arkusz informacyjny

Czym jest WZW typu A? 

Wirusowe zapalenie wątroby typu A jest wysoce zakaźną infekcją, która powoduje zapalenie wątroby i może wpływać na jej funkcjonowanie. Czas od zakażenia do wystąpienia objawów wynosi średnio od 28 do 30 dni, a objawy trwają zwykle od dwóch do siedmiu tygodni.

 

Nauseous man

Jakie są objawy WZW typu A? 

Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu A często przebiega bezobjawowo lub skutkuje łagodną chorobą, szczególnie u dzieci poniżej piątego roku życia. U osób dorosłych początek choroby jest zwykle gwałtowny i charakteryzuje się następującymi objawami:

 • żółtaczka (zażółcenie skóry lub białek oczu),
 • ciemna barwa moczu,
 • zmęczenie,
 • brak apetytu,
 • uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej,
 • nudności,
 • wymioty,
 • gorączka.

Najbardziej zarażający są chorzy na krótko przed wystąpieniem objawów, przy czym większość przypadków po pierwszym tygodniu żółtaczki uznaje się za osoby niezarażające.

family illustration

Jakie są powikłania WZW A? 

Długotrwałe, nawracające zapalenie wątroby trwające do jednego roku występuje w 15% przypadków. Nie wiadomo, czy dochodzi do przewlekłego zakażenia WZW A, zaś zakażenie daje dożywotnią odporność na tę chorobę.

Ryzyko zgonu jest bardzo niskie, ale wyższe u osób dorosłych w wieku powyżej 50 lat lub u osób z przewlekłą chorobą wątroby.

Jak rozprzestrzenia się WZW typu A? 

WZW A jest wywoływane przez wirus zapalenia wątroby typu A. Rozprzestrzenia się on najczęściej poprzez kał zakażonej osoby, spożycie zakażonej żywności lub wody albo poprzez kontakt z drugą osobą przy braku zachowania zasad higieny.

Wirus ten może się także rozprzestrzeniać podczas bliskich kontaktów, takich jak kontakty w gospodarstwie domowym, kontakty seksualne, a także wśród osób uczęszczających do świetlic lub szkół.

Kto jest narażony na WZW typu A?

Na zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu A najbardziej narażone są następujące grupy:

 • mężczyźni mający kontakty seksualne z mężczyznami;
 • osoby mieszkające z osobą zakażoną wirusem zapalenia wątroby typu A;
 • osoby mieszkające na obszarach, gdzie panują złe warunki higieniczne i sanitarne;
 • osoby, które zażywają lub wstrzykują sobie narkotyki.
Washing food

Jak można zapobiegać zakażeniu WZW typu A? 

Wirusowemu zapaleniu wątroby typu A można najlepiej zapobiec, zwiększając bezpieczeństwo żywności, zapewniając odpowiednie warunki sanitarne oraz stosując szczepienia.

Rygorystyczne środki kontroli, takie jak poprawa higieny osobistej, ustalanie kontaktów zakaźnych oraz szczepienie osób narażonych na zakażenie, również okazały się skuteczne.

Istnieje szereg skutecznych i bezpiecznych szczepionek. Szczepionki są skuteczne nawet wówczas, gdy zostaną podane do dziesięciu dni po zarażeniu.

Jak leczy się WZW typu A? 

Dla WZW typu A nie istnieje żadne konkretne leczenie. Terapia jedynie wspomaga wyjście z choroby, a pacjenci z reguły wracają do zdrowia samoistnie.

Uwaga: Celem niniejszego arkusza informacyjnego jest udzielenie ogólnych informacji i nie powinien on zastąpić profesjonalnej porady medycznej.